Blog

Léčíme česky. Лікуємо чеською.

02. 06. 2022

Čeština pro sestry a jiné zdravotníky, přístupná bezplatně na platformě Publi.

Léčíme česky: Čeština pro sestry a jiné zdravotníky

Iveta Čermáková, Marie Zvoníčková, Tereza Bakusová, Petr Čermák, Daria Stytsenko, Roksolana Fedorenko

Tato učebnice je určena nelékařským zdravotnickým pracovníkům, kteří přicházejí do České republiky z Ukrajiny a mají zájem učit se česky. Jejím hlavním cílem je pomoci studentům zvládnout základní slovní zásobu a frazeologii používanou v nemocničním prostředí při komunikaci s pacienty i se zdravotnickým personálem.

Učebnice vychází z publikace Talking Medicine: Czech for Medical Students a je přizpůsobena potřebám studentů nelékařských zdravotnických oborů, od toho se odvíjí i základní metodologická koncepce knihy. Učebnice je založena na ukrajinštině, aby mohla být využívána jak při samostudiu, tak i v kurzech zdravotnické češtiny. Většina kapitol je uvedena rozhovorem, který je zrcadlově přeložen do ukrajinštiny. Následuje přehled nové slovní zásoby a užitečných frází. Část s cvičeními zahrnuje různé typy lexikálních cvičení, která procvičují novou slovní zásobu záměrně z různých úhlů pohledu. Většina lekcí končí cvičením s dialogem z úvodu lekce, jehož cílem je upevnění nové slovní zásoby a frazeologie – každá kapitola se tak cyklicky uzavírá.

Pro lepší nácvik a porozumění jsou veškeré dialogy a užitečné fráze nahrány, aby studenti měli možnost korigovat svoji výslovnost. S učebnicí lze pracovat od začátku do konce, ale také je možno vybírat jednotlivé kapitoly dle zájmu a potřeb studentů.

Na publikaci se podíleli odborníci na výuku češtiny pro cizince, odborníci z oboru ošetřovatelství a rodilí ukrajinští mluvčí.

Doufáme, že tato kniha pomůže studentům zvládnout zdravotnickou češtinu tak, aby jejich působení v českém nemocničním prostředí probíhalo co nejsnáze a nejlépe.

Učebnice je dostupná na platformě Publi.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Лікуємо чеською: Чеська мова для медсестер та інших медичних працівників

  • Iveta Čermáková, Marie Zvoníčková, Tereza Bakusová, Petr Čermák, Daria Stytsenko, Roksolana Fedorenko

Цей підручник призначений для медичних працівників, які прибувають до Чехії з України та зацікавлені у вивченні чеської мови. Його основною метою є допомогти студентам оволодіти базовою лексикою та фразеологією, що використовується в медичному середовищі при спілкуванні як з пацієнтами, так і з медичним персоналом.


Підручник базується на виданні Talking Medicine: Czech for Medical Students, на якому побудована основна методологічна концепція книги, та адаптований до потреб студентів медичних навчальних закладів. Підручник створений на базі української мови, для того, щоб його можна було використовувати як для самостійного навчання, так і на курсах чеської мови для медиків. На початку більшості розділів представлений двомовний діалог, за яким слідує огляд нової лексики і корисних фраз. Блок з вправами включає в себе різні типи лексичних вправ, які допомагають практикувати новий словниковий запас багатьма способами. В кінці більшості уроків є вправа з діалогом з ввідної частини, основою метою якої є закріпити нову лексику та фразеологію – кожен розділ таким чином має циклічну структуру.

Нами були створені аудіозаписи всіх діалогів та корисних фраз, для того, щоб дати студентам можливість покращити вимову та розуміння мови. З підручником можна працювати як послідовно від початку до кінця, так і опрацьовувати вибрані розділи відповідно до потреб та інтересів студентів.

Над книгою працювали викладачі чеської мови для іноземців, спеціалісти у галузі медсестринства та носії української мови.

Сподіваємося, що ця книга допоможе студентам опанувати чеську мову для медиків так, щоб їхня робота в чеському медичному середовищі проходила максимально легко і якісно.

Підручник доступний на онлайн платформі Publi.