Blog

SLON pod křídly Karolina

10. 12. 2021 Vít Krobot; Forum, photographer Vladimír Šigut

Renomované Sociologické nakladatelství (SLON), jež vydává odbornou společenskovědní literaturu, se včlenilo do Nakladatelství Karolinum.

„Ke změně nás vedla snaha značku udržet a stabilizovat do budoucna, což se včleněním do Karolina zdařilo. O přičlenění k nějakému většímu akademickému nakladatelství jsme uvažovali již od roku 2017. S Karolinem jsme jednali od roku 2019 – s tím, co způsobil covid, to tedy nemá nic společného. Karolinum na druhé straně získalo osm nových edic s odborným zázemím, čímž se výrazně rozšiřuje jeho knižní produkce v oblasti společenských věd,“ sdělili magazínu Forum Alena Miltová a Jiří Ryba, kteří jsou spjati se „SLONem“ již od jeho zrodu. A co čtenářům doporučují? „Nejnovější knihou je studie na aktuální téma od Marty Kolářové V souladu s přírodou: Politika životního stylu, udržitelnost a soběstačnost, která vyšla jako první již v rámci Nakladatelství Karolinum. Současně s tím vychází v reedici celá řada populárních knih SLON, jakými jsou Oheň a hvězdy Erazima Koháka, Společnost věčného mládí Jana Kellera, Žena za socialismu Aleny Wagnerové či Slavné sociologické výzkumy od Hynka Jeřábka,“ doplňují Miltová s Rybou (na snímku mezi prorektorem Janem Roytem a ředitelem Petrem Valo).
 
V rámci Karolina se budou rozvíjet mimo jiné tyto edice:
 

Edice Studie

Monografie zpracované zpravidla na základě badatelských projektů, originální práce našich i zahraničních autorů. Všechny knihy této edice obsahují rejstříky, mnohé jsou doplněny o schémata, obrázky, tabulky, grafy apod.

Edici řídí: Miloš Havelka, Jiří Šafr, Jiří Ryba, Alena Miltová.

Edice Studijní texty

Původní i přeložené výkladové texty, studie přinášející nové a netradiční pohledy na společenské problémy a antologie překladů k tématům, která u nás nejsou dobře badatelsky zpracována. Jsou určeny především pro studenty a pedagogy vysokých, vyšších odborných i středních škol.

Edici řídí: Helena Kubátová, Alena Miltová, Jiří Ryba.

Edice Sociologické aktuality

Práce na aktuální společenská či politická témata určené širšímu okruhu čtenářů.

Edici řídí: Alena Vodáková, Jiří Ryba, Alena Miltová.

Edice Gender sondy

Knihy této ediční řady se snaží seznamovat nejširší čtenářskou veřejnost s problematikou feminismu a genderu. Vzhledem k tomu, že jde o témata zajímavá a aktuální, ale někdy i poněkud kontroverzně nahlížená, klade si knižnice za cíl rozptylovat různá podezření a apriorní předsudky.

Edici řídí: Zuzana Uhde, Jiří Ryba, Hana Maříková.

Zdroj: Forum, magazín Univerzity Karlovy