Monografie zpracované zpravidla na základě badatelských projektů, originální práce našich i zahraničních autorů. Všechny knihy této edice obsahují rejstříky, mnohé jsou doplněny o schémata, obrázky, tabulky, grafy apod.
Edici řídí: Miloš Havelka, Jiří Šafr, Jiří Ryba, Alena Miltová.
Vyprávění a rozhovor

Vyprávění a rozhovor

Ďurďovič, Martin

Autor za tuto knihu získal Cenu České sociologické společnosti za vynikající publikaci. Kniha je příspěvkem k obecné sociální teorii. Ar...

Teorie sociální intersubjektivity

vydáno: 2019
doporučená cena: 390 Kč

E-shop

Z ulice do bytu

Z ulice do bytu

Černá, Eliška

Kniha se věnuje současným způsobům řešení bezdomovectví v České republice. Staví vedle sebe rozšířený tradiční model Bydlení až po přípra...

Sociální práce v procesu reintegrace do bydlení

vydáno: 2019
doporučená cena: 360 Kč

E-shop

Za hranice digitální propasti

Za hranice digitální propasti

Lupač, Petr

Kniha představuje současný stav výzkumu digitální propasti, tj. výzkumu vedeného otázkou, zda jsou neuživatelé Internetu nebo ti, kdo neu...

Nerovnost v informační společnosti

vydáno: 2015
doporučená cena: 399 Kč

E-shop

Za rudou oponou

Za rudou oponou

Kunštát, Daniel

Kniha v širokých historických, sociálních a politických souvislostech analyzuje hlavní charakteristiky, vnitřní vývoj a pozici Komunistic...

Komunisté a jejich voliči po roce 1989

vydáno: 2013
doporučená cena: 365 Kč

E-shop

Zrazení snu?

Zrazení snu?

Linek, Lukáš

Kniha analyzuje čtyři hlavní dimenze postojů k politickému režimu a jeho institucím a popisuje proměny těchto postojů v české veřejnosti ...

Struktura a dynamika postojů k politickému režimu a jeho institucím a jejich důsledky

vydáno: srpen 2010
doporučená cena: 270 Kč

E-shop

Ztracený Humboldtův ráj

Ztracený Humboldtův ráj

Šima, KarelPabian, Petr

Je jednota výzkumu a výuky samozřejmým a nezbytným základem moderního vysokého školství? Shodují se na tom akademické elity všech západní...

Ideologie jednoty výzkumu a výuky ve vysokém školství

vydáno: 2013
doporučená cena: 230 Kč

E-shop