tištěná kniha
Volný čas, společnost, kultura
SLON – Studie

Volný čas, společnost, kultura

Česká republika - Slovensko

Chorvát, IvanŠafr, Jiří (eds.)

edice: SLON – Studie

brožovaná, 248 str., 1. vydání
vydáno: 2019
ISBN: 978-80-7419-270-8
doporučená cena: 494 Kč

E-shop

Anotace

Kniha se zabývá trávením volného času a v obecné rovině životním stylem obyvatel České a Slovenské republiky. Fenomén volného času zasazuje do širšího kontextu základních vývojových trendů a změn soudobé společnosti. Rovněž uvádí hlavní osy společenského vývoje v obou zemích od rozpadu společného státu. Jednotlivé kapitoly postupně sledují témata jako pracovní doba a volný čas, hodnoty (především napětí mezi prací a volným časem), domácí volnočasové činnosti i aktivity mimo domov, kontakty s příbuznými a přáteli, spolková činnost, sportování a navštěvování sportovních akcí, chození za kulturou, kulturní vkus, sledování médií. Neopomíjí ani nově vznikající způsoby trávení volného času (na počítači/internetu nebo v obchodních centrech). Studie si vždy kladou otázku, zda a jak se naše společnosti v jednotlivých sférách životního stylu liší. Česko-slovenský autorský kolektiv ukazuje, že mezi oběma zeměmi existují hlubší historické kořeny rozdílů, zejména rozdílná sídelní struktura a odlišně probíhající proces modernizace, a také to, že naše společnosti urazily od roku 1993 v mnohém divergentní dráhy. Přesto, alespoň pokud jde o volný čas a kulturní aktivity, jsme si stále velmi podobní, v případě nejmladší generace se dokonce kulturní vzorce dále sbližují.
Kniha navazuje na tradici výstupů českých a slovenských sociologických výzkumů sociální struktury. Je vyústěním spolupráce slovenských a českých sociologů, na níž se podílela pracoviště Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Sociologického ústavu SAV v Bratislavě, Sociologického ústavu AV ČR v Praze a Ostravské univerzity. Založena je zejména na vzájemně koordinovaných reprezentativních výzkumech trávení volného času a kulturní participace (uskutečněných v ČR 2011 a v SR 2016) i analýze dat pocházejících z mezinárodních komparativních projektů (EVS, EU-SILC, ESS, ISSP).

Máme v súčasnosti vôbec čas na voľný čas? Prečo sa naháňame aj vo voľnom čase?
Znamená viac moderných technológií viac voľného času?
Je voľný čas pre Čechov a Slovákov dôležitejší než práca?
Majú Česi lepšie možnosti kultúrneho vyžitia ako Slováci?
Kto viac športuje či chodí častejšie na futbal?
Sú pre nás vo voľnom čase dôležití priatelia?
Čítame vôbec knihy v dobe internetu? Chodíme ešte na filmy do kina?
Majú Česi a Slováci v obľube rovnaké typy televíznych programov?
Konzumujeme kultúrnu všehochuť, alebo sú naše preferencie nejakým spôsobom vzájomne prepojené?

Nejnovější tituly v edici