Sociálněvědní monografie zpracované zpravidla na základě badatelských projektů, originální práce našich i zahraničních autorů. Všechny knihy této edice obsahují rejstříky, mnohé jsou doplněny o schémata, obrázky, tabulky, grafy apod.
Edici řídí: Miloš Havelka, Jiří Šafr, Jiří Ryba, Alena Miltová
Sociologická teorie

Sociologická teorie

Balon, Jan

Autor této knihy odmítá příběh krize a fragmentace, který je o sociologii v současnosti podáván, a pokouší se navázat na minulé projekty ...

Příběh krize a fragmentace – projekt obnovy a rekonstrukce

vydáno: květen 2007
doporučená cena: 225 Kč

E-shop

Zrazení snu?

Zrazení snu?

Linek, Lukáš

Kniha analyzuje čtyři hlavní dimenze postojů k politickému režimu a jeho institucím a popisuje proměny těchto postojů v české veřejnosti ...

Struktura a dynamika postojů k politickému režimu a jeho institucím a jejich důsledky

vydáno: srpen 2010
doporučená cena: 270 Kč

E-shop

Cesty k datům

Cesty k datům

Krejčí, JindřichLeontiyeva, Yana (eds.)

Prostředí pro vědeckou práci v socialních vědach prochází překotným vývojem. Jedním z důvodů je také rostoucí objem dat, která jsou k dis...

Zdroje a management sociálněvědních dat v České republice

vydáno: 2012
doporučená cena: 540 Kč

E-shop

Tři sociální světy

Tři sociální světy

Keller, Jan

Druhé vydání úspěšného titulu. Pro čtenáře, kteří si zakoupili první vydání, je ke stažení Předmluva ke 2. vydání - viz rubrika Zvláštní ...

Sociální struktura postindustriální společnosti

vydáno: září 2012
doporučená cena: 225 Kč

E-shop

Nebezpečné známosti

Nebezpečné známosti

Stöckelová, Tereza

Otázka, co věda přináší společnosti, je na místě. Odpověď vědní politiky na ni se však dnes pohybuje v úzkém pojetí, které jako užitek ro...

O vztahu sociálních věd a společnosti

vydáno: listopad 2012
doporučená cena: 225 Kč

E-shop

Voliči a volby 2010

Voliči a volby 2010

Linek, Lukáš (ed.)

Kniha analyzuje chování voličů ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2010. Ve třech kapitolách autoři analy...

vydáno: prosinec 2012
doporučená cena: 290 Kč