tištěná kniha
Cesty k datům
SLON – Studie

Cesty k datům

Zdroje a management sociálněvědních dat v České republice

Krejčí, JindřichLeontiyeva, Yana (eds.)

edice: SLON – Studie

brožovaná, 469 str., 1. vydání
vydáno: 2012
ISBN: 978-80-7419-111-4
doporučená cena: 540 Kč

E-shop

Anotace

Prostředí pro vědeckou práci v socialních vědach prochází překotným vývojem. Jedním z důvodů je také rostoucí objem dat, která jsou k dispozici pro socialní analýzy. Využívání nových možností i zpřístupňování vlastních databází bývá podmínkou pro plnohodnotné zapojení do života mezinarodní vědecké komunity a pro dosahování vysledků s uznávaným vědeckým impaktem. Efektivní práce s daty však vyžaduje orientaci v nepřehledném množství zdrojů, zvládnutí metod managementu dat a sekundární analýzy i orientaci v právních a formálních náležitostech sdílení dat mezi výzkumnými týmy. Autoři a autorky této knihy se právě proto zaměřují na problematiku vytváření a používání kvantitativních sociálních dat, věnují se metodám managementu dat a představují služby datových archivů. Zvláštní pozornost věnují problematice harmonizace dat pro účely časových a mezinárodních komparací. Velkou část knihy tvoří přehledové studie o dostupných datech včetně hlubších rozborů a analýz datových zdrojů k vybraným tématům.

Kniha je primárně zaměřena na akademický sociální výzkum, své čtenáře si ale jistě najde i ve výzkumu pro potřeby státní administrativy, v soukromých výzkumných agenturách i mezi novináři a všemi, kteří pracují s výstupy sociálních výzkumů.

Jaké jsou zdroje dat v sociálních vědách?
Kde hledat a jak získat data z předchozích šetření a sociálních statistik?
Jak úspěšně realizovat vlastní výzkumný projekt?
Jakých mezinárodních šetření se zúčastnila Česká republika?
Jsou data z mezinárodních šetření srovnatelná?
Jak měřit vzdělání a sociální postavení tak, aby byly výsledky srovnatelné?
Kde najít data o gramotnosti populace, politických postojích, názorech na náboženství, manželství a rolích v rodině nebo data o migraci?
Jaké databáze vytváří Český statistický úřad a k čemu jsou využitelné?

Nejnovější tituly v edici