Práce na aktuální společenská či politická témata určené širšímu okruhu čtenářů.
Edici řídí: Alena Vodáková, Jiří Ryba, Alena Miltová.
Společnost věčného mládí

Společnost věčného mládí

Keller, Jan

Kniha se zabývá dopady jedné z největších sociokulturních změn druhé poloviny 20. století, nebývalého nárůstu nové společenské kategorie ...

vydáno: září 2021
doporučená cena: 330 Kč

E-shop

Proč tak snadno...

Proč tak snadno...

Možný, Ivo

Sociologický esej, psaný v dějinotvorných měsících roků 1989 a 1990, vychází po dvaatřiceti letech od svého vzniku ve čtvrtém vydání. Vyp...

Některé rodinné důvody sametové revoluce

vydáno: srpen 2022
doporučená cena: 220 Kč

E-shop

Postarat se ve stáří

Postarat se ve stáří

Dudová, Radka

Poskytování péče o seniora v rodině je náročný úkol a praktická podoba této péče může mít mnoho tváří. Kniha Radky Dudové se zaměřuje na ...

Rodina a zajištění péče o seniory

vydáno: leden 2015
doporučená cena: 260 Kč

E-shop