tištěná kniha
Revolta stylem
SLON – Sociologické aktuality

Revolta stylem

Hudební subkultury mládeže v České republice

Kolářová, Marta (ed.)

edice: SLON – Sociologické aktuality

brožovaná, 264 str., 1. vydání
vydáno: 2011
ISBN: 978-80-7419-060-5
doporučená cena: 390 Kč

E-shop

Anotace

Kniha se zabývá fenoménem subkultur, konkrétně vybraných hudebních subkultur mládeže v současné České republice. Představuje tradiční i současné teorie a přístupy ke studiu subkultur, a to jak v zahraničí, tak i v českém a postsocialistickém kontextu. Věnuje se především otázkám hodnot a politizace subkultur, jejich vnitřní diferenciaci a vztahu k sociální struktuře a alternativnímu životnímu stylu.
Pro empirický výzkum si autorky a autor vybrali čtyři nejznámější hudební subkultury – punk, skinheads, techno a hip hop. Jako hlavní zdroj dat jim sloužily hloubkové i neformální rozhovory s příslušníky subkultur, zúčastněné pozorování a analýza médií vytvářených subkulturami (ziny, diskusní weby, texty písní apod.). Kvalitativní výzkum je založen na pohledu zevnitř, který nahlíží problematiku hudebních subkultur mládeže ve světle vnitřních významů a interpretací členů subkulturních uskupení.
Empirické studie představují vývoj jednotlivých subkultur v českém prostředí a zahraniční vlivy, dále popisují subkulturní styl z hlediska oblečení, hudby, tance, aktivit apod., prezentují postoje subkulturní mládeže k politice, konzumaci drog, náboženství, ideologiím, a také vnímání struktury vlastní skupiny.
Závěrečná komparace sleduje především tři hlavní oblasti hudebních subkultur mládeže. Zkoumá především, jaké mladí lidé v subkulturách vyznávají hodnoty a konkrétně politické hodnoty, zda zkoumané subkultury přesahují do kontrakultur a jak se staví k mainstreamové kultuře. Dále se zaměřuje na strukturu subkultur, a to jak vnitřní hierarchizaci a dělení na základě subkulturního kapitálu, tak i vztah ke stratifikaci společnosti, konkrétně se zabývá třídní a genderovou diferenciací. V neposlední řadě porovnává životní styl mladých lidí v jednotlivých hudebních subkulturách, jenž vyplňuje především volný čas a zahrnuje i konzumaci drog a utváření komunity. Pokouší se také odpovědět na otázku, nakolik jsou české hudební subkultury mládeže tradiční či postsubkulturní a jakými specifiky se v postsocialistické společnosti vyznačují.

Revolta subkulturní mládeže – vyjadřuje se jen stylem?
Jaký je svět očima punkerů, skinheadů, technařů a hiphoperů?
Jsou české hudební subkultury mládeže tradiční nebo postsubkulturní?
Je punk skutečně mrtev?
Skinheads – nic než národ?
Co je pravdy na tom, že techno je alternativní konzum?
Existuje nekomerční, undergroundový hip hop?

Vychází v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i.

Nejnovější tituly v edici