tištěná kniha e-kniha
Společnost věčného mládí
SLON – Sociologické aktuality

Společnost věčného mládí

Keller, Jan

témata: sociologie
edice: SLON – Sociologické aktuality

brožovaná, 264 str., 2. vydání
vydáno: září 2021
ISBN: 978-80-246-5008-1
doporučená cena: 330 Kč

E-shop

Anotace

Kniha se zabývá dopady jedné z největších sociokulturních změn druhé poloviny 20. století, nebývalého nárůstu nové společenské kategorie – adolescentů. Autor rozebírá mentalitu těch, kdo se nalézají v přechodné životní fázi, pro kterou je charakteristická neuzavřenost životních voleb. Tato nová sociální kategorie co do svého počtu i významu neobyčejně sílí po druhé světové válce, tedy v období, které je přechodné též z hlediska celé společnosti na cestě od společnosti průmyslové k postindustriální. Kniha analyzuje, jak v této situaci došlo ke vzniku kultu věčného mládí, koncentrovaného kolem motivů touhy bez hranic, popření autorit a iluze neomezené individuální volby. Autor dokládá, nakolik kult věčného mládí inspiroval takzvané postmoderní myšlení. Dále ukazuje, jak tento způsob myšlení přetrvává i v situaci, kdy se od přelomu 70. a 80. let vynořují obrysy společnosti hypermoderní.
Pečlivě budovaný kult mládí převrací skutečné vztahy ve společnosti. Pomáhá zakrývat fakt, že vlastnosti, které jsou přičítány mladé generaci, jsou ve skutečnosti požadavky přicházející zvenčí a vyvolávané logikou fungování firem, politiky a médií. Kult věčného mládí pomáhá zastírat poměry, ve kterých vyrůstají nové generace, a odvádí pozornost od skutečných problémů, jimž musejí čelit. Tento uměle pěstovaný kult neúprosně popohání k vyšší výkonnosti příslušníky všech generací v zájmu zvyšování profitu především velkých firem a finančních trhů.

O autorovi

Jan Keller (* 1955)
vystudoval dějepis a sociologii na filozofické fakultě v Brně, kde též řadu let působil, poté začal vyučovat na Ostravské univerzitě, kde působí dodnes. Je autorem mnoha knih, z poslední doby jsou to například Odsouzeni k modernitě (2015), ve které konfrontuje sociologické teorie s díly světových romanopisců, nebo Společnost věčného mládí (2019, 2021). Působí též jako publicista. Během posledních dvaceti let uveřejnil několik tisíc komentářů a delších textů, převážně v deníku Právo a v literární příloze tohoto deníku Salon. V letech 2014 až 2019 byl poslancem Evropského parlamentu.

Nejnovější tituly v edici