tištěná kniha
Terorismus
SLON – Sociologické aktuality

Terorismus

Pokus o porozumění

Souleimanov, Emil (ed.)

edice: SLON – Sociologické aktuality

brožovaná, 345 str., 1. vydání
vydáno: duben 2011
ISBN: 978-80-7419-038-4
doporučená cena: 339 Kč

E-shop

Anotace

Pojem terorismus se pevně usídlil v našem každodenním životě. Ačkoliv Česká republika v současné době nečelí útokům teroristů, neznamená to, že bychom byli proti tomuto nebezpečí zcela imunní. Tento poznatek stál u zrodu sborníku, který si klade za cíl analyzovat terorismus jako novodobý fenomén a popsat jeho podoby v různých částech světa.
Kniha obsahuje řadu užitečných informací o tématu, které v našich podmínkách dosud není detailně zmapováno. Cílem autorů není vytvořit příručku pro boj s terorismem, ale provést jeho hloubkový rozbor.
Autoři definují terorismus, rozebírají historický vývoj fenoménu protistátního terorismu a věnují se také psychologii teroristického jednání. Kniha přináší řadu poznatků o dynamice a příčinách moderních asymetrických hrozeb. Lze v ní dále nalézt rozbor protiteroristických opatření v České republice a v Evropské unii i úlohy zpravodajských služeb v boji proti terorismu. Jsou zde i příspěvky, které specifikují jednotlivé typy teroristických aktivit definovaných podle motivace pachatelů. Několik textů se zabývá problematikou náboženského terorismu s důrazem na vztah islámu a terorismu a současnou americkou válkou proti teroru. Autoři rovněž analyzují fenomén etnicko-separatistického terorismu na Korsice a v Kosovu, jakož i problematiku ultralevicového terorismu (v západní Evropě i v Latinské Americe).
Publikace vhodným způsobem doplňuje mezeru v české odborné literatuře. Představuje zdařilou symbiózu teoretických informací, podaných čtenářsky atraktivní formou, a dílčích případových studií. Tři z textů knihy jsou publikovány v angličtině, všechny ostatní jsou v češtině.

Nejnovější tituly v edici