PSYCHOLOGIE PRO PRAXI

PSYCHOLOGIE PRO PRAXI

Psychologie pro praxi chce navázat na cennou tradici předchozího odborného časopisu Psychologie v ekonomické praxi s tím, že nabízí prostor pro publikování původních příspěvků z psychologie i příbuzných disciplín. Preferovány jsou tyto základní obory: psychologie pedagogická a školní, psychologie práce a organizace, psychologie sociální a vývojová, psychologie zdraví a klinická psychologie. Vítány jsou příspěvky, které se zabývají studiem psychologických témat v rámci různých aplikovaných oblastí či napříč kulturami.

PSYCHOLOGIE PRO PRAXI, Vol 54 No 1 (2019), 51–52

Výrost, J., Slaměník, I., Sollárová, E. (Eds.): Sociální psychologie: teorie, metody, aplikace

Hedvika Boukalová

DOI: https://doi.org/10.14712/23366486.2020.6
zveřejněno: 31. 03. 2020

Abstract

Book review: Výrost, J., Slaměník, I., Sollárová, E. (Eds.): Sociální psychologie: teorie, metody, aplikace. Praha, Grada 2019, 759 stran

Creative Commons License
Výrost, J., Slaměník, I., Sollárová, E. (Eds.): Sociální psychologie: teorie, metody, aplikace is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 80 Kč
ISSN: 1803-8670
E-ISSN: 2336-6486

Ke stažení