PSYCHOLOGIE PRO PRAXI

PSYCHOLOGIE PRO PRAXI

Psychologie pro praxi chce navázat na cennou tradici předchozího odborného časopisu Psychologie v ekonomické praxi s tím, že nabízí prostor pro publikování původních příspěvků z psychologie i příbuzných disciplín. Preferovány jsou tyto základní obory: psychologie pedagogická a školní, psychologie práce a organizace, psychologie sociální a vývojová, psychologie zdraví a klinická psychologie. Vítány jsou příspěvky, které se zabývají studiem psychologických témat v rámci různých aplikovaných oblastí či napříč kulturami.

PSYCHOLOGIE PRO PRAXI, Vol 54 No 1 (2019), 43–50

Ukázka psychoterapie – Dívka s Aspergerovým syndromem

[A Case Study – Girl with Asperger Syndrome]

Kateřina Šrahůlková

DOI: https://doi.org/10.14712/23366486.2020.4
zveřejněno: 18. 03. 2020

Abstract

The following text is focused on mapping a work with a girl with Asperger Syndrome, who is extra talented intelecutally and art way. There is a 4 years cooperation experience with the currently 9-year old girl described in the text. This study’ objective is to cover the key moments of the therapy, simultaneously it is a psychologist reflection from the start of the therapy (forming the relationship) through the weak points in the therapy (disagreement with the care) until sustainable therapy style. I mentioned the methods and approaches useful for mutual co-action, as well as useless methods and approaches.

Klíčová slova: Asperger Syndrome; child; psychotherapy; process

reference (14)

1. Anderson, S., Morris, J. (2006). Cognitive Behaviour Therapy for People with Asperger Syndrome. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 34, 293-303. CrossRef

2. Boyd, B. (2011). Výchova dítěte s Aspergerovým syndromem. 200 tipů, rad a strategií. Praha: Portál.

3. Casement, P. (1999). Hledání a objevování: Jak se učit v psychoanalýze od pacienta. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

4. Dubin, N. (2009). Šikana dětí s poruchami autistického spektra. Praha: Portál.

5. Howlin, P. (2005). Autismus u dospívajících a dospělých. Cesta k soběstačnosti. Praha: Portál.

6. Lindgren, S., Doobay, A. (2011). Evidence-Based Interventions for Autism Spectrum Disorders. [Dostupné z: http://www.interventionsunlimited.com/editoruploads/files/Iowa%20DHS%20Autism%20Interventions%206-10-11.pdf]

7. Patrick, N. J. (2011). Rozvíjení sociálních dovedností lidí s poruchami autistického spektra: Tipy a strategie pro každodenní život. Praha: Portál.

8. Preissmann, Ch. (2010). Život s Aspergerovým syndromem. Praha: Portál.

9. Ramsay, R. J., Brodkin, E. S., Cohen, M. R., Listerud, J., Rostain, A. L. (2005). "Better Strangers": Using the Relationship in Psychotherapy for Adult Patients with Asperger Syndrome. Psychotherapy: Theory, research, Practice, Training, 42(4), 483-493. CrossRef

10. Rodrigues, F. P. H., Sei, M. B., Arruda, S. L. S. (2013). Play therapy with a child with Asperger Syndrome: A case study. Paidéia (Ribeirao Preto), 23(54), 121-127. CrossRef

11. Sacks, O. (2015). Muž, který si pletl ženu s kloboukem. Praha: Dybbuk.

12. Spelic, A. (2015). Theoretical Basis of the Psychoanalytic Approach to Psychtherapy of Autism. Journal of Psychology and Clinical Psychiatry, 2(2), 1-12. CrossRef

13. Stoddart, K. P. (1999). Adolescents with Asperger syndrome. Sage Publications and The National Autistic Society, 3(3), 255-271. CrossRef

14. Thorová, K. (2006). Poruchy autistického spektra. Praha: Portál.

Creative Commons License
Ukázka psychoterapie – Dívka s Aspergerovým syndromem is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 80 Kč
ISSN: 1803-8670
E-ISSN: 2336-6486

Ke stažení