ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 17 No 2 (2023), 59–88

Sociální klima učitelských sborů: Kvalitativní kvaziexperiment

[The Teaching Staff Social Climate: A Qualitative Quasi-Experiment]

Andrea Rozkovcová, Petr Urbánek, Helena Picková, Jitka Jursová, Magda Nišponská, Oto Dymokurský

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2024.7
zveřejněno: 09. 07. 2024

Abstract

The favourable social climate of the teaching staff is one of the key indicators of the quality of school functioning. The text presents five research phases of a qualitative longitudinal pre-post quasi-experiment implemented in the environment of school life. In 37 schools, the climate of the teaching staffs was repeatedly measured with the OCDQ-RS questionnaire in the pre- and post-intervention phase of the experiment. In six of these schools, qualitative research procedures were carried out in order to determine the causes and contexts of the state of the climate and intervention procedures aimed at supporting the development of a favourable teaching staff climate. In the post-intervention phase, focus groups were implemented in six intervened schools to supplement the context. The aim of the research was to find out what effects intervention procedures can have on the climate and under what conditions they can be successful. The results confirm repeated findings about the key role of school leadership in shaping and maintaining a favourable climate of the staff by increasing trust across the staff, promoting open communication and meaningful cooperation of all actors, and leading to shared meanings of events in the school and general acceptance of the school’s values and concept.

klíčová slova: teaching staff social climate; quasi-experiment; intervention; OCDQ-RS

reference (35)

1. Agayneh, A. (2022). Uplatňování kompetencí ředitelů při řízení arabských škol v Izraeli a jejich dopad na klima učitelského sboru [disertační práce]. Univerzita Karlova.

2. Asen, E., & Fonagy, P. (2021). Mentalization based treatment with families. The Guilford Press. CrossRef

3. Bahbouh, R. (2011). Sociomapování týmů. Qed Group.

4. Debnam, K. J., Edwards, K., & Cornell, D. G. (2021). Improving the school environment: School staff perceptions of school climate data and reporting practices. Journal of Community Psychology, 49(6), 1965-1982. CrossRef

5. Dvořák, D., Starý, K., & Urbánek, P. (2015). Škola v globální době. Proměny pěti českých základních škol. Karolinum.

6. Dvořáková, M. (2012). Teorie transformativního učení (se) dospělých. Studia paedagogica, 17(1), 59-74. CrossRef

7. Hallinger, P. (2011). Leadership for learning: Lessons from 40 years of empirical research. Journal of Educational Administration, 49(2), 125-142. CrossRef

8. Hendl, J. (2023). Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. Portál.

9. Hloušková, L. (2008). Proměna kultury školy v pedagogických diskurzech. Masarykova univerzita.

10. Horton, J. A. (2018). A descriptive study of school climate and school culture in selected public secondary schools in New Jersey and New York [disertační práce]. Seton Hall University. https://scholarship.shu.edu/dissertations/2562

11. Hoy, W. K., Tarter, C. J., & Kottkamp, R. B. (1991). Open schools/healthy schools. Measuring organizational climate. Sage.

12. Chvál, M., & Urbánek, P. (2014). Klima učitelského sboru: Úprava dotazníku OCDQ-RS pro podmínky českých škol. Pedagogická orientace, 24(5), 778-803. CrossRef

13. James, Ch., Connolly, M., Dunning, G., & Elliott, T. (2007). Systemic leadership for schools and the significance of systemic authorization. Educational Management Administration & Leadership, 35(4), 573-588. CrossRef

14. Johnson, S. L., Pas, E. T., Debnam, K., Kaihoi, Ch., & Bradshaw, C. P. (2023). Effects of an MTSS-B intervention on student and staff perceptions of school climate: Findings from two group randomized trials. School Psychology Review. Advance online publication.

15. Jursová, J., Urbánek, P., & Váchová, M. (2019). Odlišné sociální klima učitelských sborů ZŠ v rozmanitých podmínkách práce školy. Pedagogická orientace, 29(2), 172-202. CrossRef

16. Koutná Kostínková, J., & Čermák, I. (2013). Interpretativní fenomenologická analýza. In T. Řiháček, I. Čermák, & R. Hytych (Eds.), Kvalitativní analýza textů: Čtyři přístupy (s. 9-43). Masarykova univerzita.

17. Lašek, J. (2001). Sociálně psychologické klima školních tříd a školy. Gaudeamus.

18. Leatherdale, S. T. (2019). Natural experiment methodology for research: A review of how different methods can support real-world research. International Journal of Social Research Methodology, 22(1), 19-35. CrossRef

19. Lewin, K., & Řiháček, T. (Eds.). (2019). Teorie pole: Výbor z díla. Portál.

20. Lord, C. T. (2001). Instructional leadership teams and school climate: A descriptive study of leadership behavior and indicators of climate in secondary schools. University of Connecticut.

21. Mareš, J. (2001). Psychosociální klima školy. In J. Čáp & J. Mareš, Psychologie pro učitele (s. 581-596). Portál.

22. Marešová, M. (2014). Výchovné partnerství jako jedna z dimenzí vztahu rodičů a školy [disertační práce]. Univerzita Palackého v Olomouci.

23. Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Grada.

24. Nišponská, M. (2022). Mentalization and its use in schools. Pedagogika, 4(72), 535-552. CrossRef

25. Oo, T. N., & Wai, H. H. (2020). Relationship between principals' communication style and school climate. Journal of Education and Human Resources, 1(1), 1-11.

26. Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2013). Pedagogický slovník. Portál.

27. Rozkovcová, A., & Novotová, J. (2018). Styly vedení školy a sociální klima učitelských sborů základních škol. Orbis scholae, 12(3), 67-84. CrossRef

28. Sanchez, J. E., Paul, J. M., & Thornton, B. W. (2020): Relationships among teachers' perceptions of principal leadership and teachers' perceptions of school climate in the high school setting. International Journal of Leadership in Education, 25(2), 1-21. CrossRef

29. Soukup, P. (2013). Věcná významnost výsledků a její možnosti měření. Data & Research: SDA Info / Data a výzkum: SDA Info, 7(2), 125-148. CrossRef

30. Stake, R. E. (2006). Multiple case study analysis. The Guilford Press.

31. Urbánek, P., & Chvál, M. (2012). Klima učitelského sboru: Dotazník pro učitele. Národní ústav pro vzdělávání.

32. Urbánek, P., Dvořák, D., & Starý, K. (2014). Dynamika sociálního klimatu učitelských sborů v době reformy. Orbis scholae, 8(1), 65-78. CrossRef

33. Urbánek, P., Novotová, J., Rozkovcová, A., Picková, H., Jursová, J., & Picek, J. (2020). Učitelské sbory základních škol a jejich sociální klima: Vícepřípadová studie učitelských sborů. Wolters Kluwer.

34. Urbánek, P., Picek, J., Jursová, J., Rozkovcová, A., Picková, H., & Novotová, J. (2021). Výzkum klimatu učitelských sborů: Potenciál smíšené metodologie. Pedagogika, 71(1), 7-28. CrossRef

35. Van Jaarsveld, L., & Metz, K. (2021). School climate: Perceptions of teachers and principals. The Independent Journal of Teaching and Learning, 16(2), 22-36.

Creative Commons License
Sociální klima učitelských sborů: Kvalitativní kvaziexperiment is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení