HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 8 No 2 (2016), 9–27

Crisis or Fluidity? Florian Znaniecki’s Theory of Civilization

Elżbieta Hałas

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2016.7
zveřejněno: 07. 01. 2017

Abstract

The preoccupation with the processes of globalization, which has become a key concept in the analysis of the sociocultural condition of postmodernity, has led to a decreased interest in the theory of civilization. The ideological burden of the concept of civilization and its stigmatization by critics of post-Enlightenment modernity also contribute to this current state. However, issues associated with the processes of civilization have once again come to the fore, as shown by the reconstruction of threads associated with civilization in social theory, including sociological works. The views on civilization presented by Weber, Durkheim and Mauss, by their successors Sorokin, Elias and Nelson, down to the contemporary publications of Huntington and Eisenstadt are widely known, whereas works published on this subject in Polish by Florian Znaniecki are not. On a backdrop of the genesis of civilization-associated discourse and its antinomy as regards religion, the article presents Znaniecki’s concept of civilization processes as the social integration of culture, developed on the basis of his theory of cultural and social systems. Two types of human participation in culture are significant here: cultural communities and social groups which create a cultural bond. The de-civilizing processes which Znaniecki described are shown. The article analyzes Znaniecki’s idea of a fluid civilization and the conditions which are necessary for its existence, in the shape of reflexive cultural knowledge as the answer to a cultural crisis. The new type of cultural crisis stems from cultural innovations. The article shows the differences between Znaniecki’s concept of fluidity and Bauman’s liquid modernity. It presents the concept of “civilization of the future” as a pan-human civilization, which requires the formation of a new type of cultural community – the world culture society.

Klíčová slova: civilizational discourse; cultural crisis; fluid civilization; Florian Znaniecki

reference (38)

1. Archer, Margaret S. [2013]. Social Morphogenesis and the Prospects of Morphogenic Society. In. Archer, Margaret S. (ed.). Social Morphogenesis. Dordrecht: Springer, p. 1–22. CrossRef

2. Archer, Margaret S. [1996]. Culture and Agency. The Place of Culture in Social Theory. Cambridge: Cambridge University Press. CrossRef

3. Bauman, Zygmunt [1987]. Legislators and Interpreters – On Modernity, Post-Modernity, and Intellectuals. Ithaca, NY: Cornell University Press.

4. Bauman, Zygmunt [1999]. Culture as Praxis. London: SAGE.

5. Bauman, Zygmunt [2000a]. Liquid Modernity. Cambridge: Polity Press.

6. Bauman, Zygmunt [2000b]. Florian Znaniecki – Our Contemporary. In. Hałas, Elżbieta (ed.). Florian Znaniecki's Sociological Theory and the Challenges of the 21th Century. Frankfurt am Main: Peter Lang, p. 71–79.

7. Beilharz, Peter [2005]. Bauman, Zygmunt. In. Ritzer, George (ed.). Encyclopedia of Social Theory. Vol. I. Thousand Oaks: SAGE, p. 35–40. CrossRef

8. Benedict XVI. [2011]. Speech of May 8 in Venice [online]. Available: http://benedictxvi.tv/site/2011/05/08/veneziavenice-6-gondola-and-basilica-della-salute> [cit. 2. 10. 2015].

9. Bergson, Henri [2004]. Ewolucja tworcza [Creative Evolution]. Transl. by F. Znaniecki. Krakow: Wydawnictwo Zielona Sowa.

10. Bocheński, Jozef M. [2008]. Filozofia bolszewicka [Bolshevic Philosophy]. Komorow: Wydawnictwo Antyk.

11. Burakowski, Stanisław [1986]. Florian Znaniecki as a Representative of Thought on Civilization. In. Dulczewski, Zygmunt (ed.). A Commemorative Book in Honor of Florian Znaniecki on the Centenary of His Birth. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, p. 49–59.

12. Dictionnaire universel francais et latin, vulgarement appele Dictionnaire de Trevoux. [1771]. Vol. II. Paris: Gosselin.

13. Elias, Norbert [1998]. Kultur and Civilisation. In. Goudsblom, Johan – Mennel, Stephen (eds.). The Norbert Elias Reader. Oxford: Blackwell, p. 46–50.

14. Elias, Norbert [2000]. The Civilizing Process. Sociogenetic and Psychogenetic Investigations. Oxford: Blackwell.

15. Halecki, Oskar. [1950]. The Limits and Divisions of European History. London: Sheed & Ward.

16. Hałas, Elżbieta [1989]. Crisis, Conflict and the Possibility of the Creative Development of Civilization as Conceived by Florian Znaniecki. The Polish Review 34 (2): 117–126.

17. Hałas, Elżbieta [2006]. Classical Cultural Sociology: Florian Znaniecki's Impact in New Light. Journal of Classical Sociology 6 (3): 257–282. CrossRef

18. Hałas, Elżbieta [2010]. Towards the World Culture Society. Florian Znaniecki's Culturalism. Frankfurt am Main: Peter Lang. CrossRef

19. Hegel, Georg W. F. [1997]. Phenomenology of Spirit. Transl. by A. V. Miller. Oxford: Clarendon Press.

20. Huntington, Samuel P. [1996]. The Clash of Civilizations and the Remaking of New World Order. New York: Simon & Schuster.

21. MacIver, Robert M. [1937]. Society. A Textbook of Sociology. New York: Rinehart and Co.

22. Marx, Karl – Friedrich, Engels [1998]. The Communist Manifesto. London: Verso.

23. Mazlish, Bruce [2005]. Civilization and its Contents. Stanford, CA: Stanford University Press.

24. Plongeron, Bernard [1978]. Affirmation et transformation d'une "civilisation chretienne" a la fin du XVIIIeme siecle. In. Derre, J. R. (ed.). Civilisation chretienne. Grenoble: Editions Beuchesne, p. 9–21.

25. Robertson, Roland [1991]. After Nostalgia? Wilful Nostalgia and the Phases of Globalization. In. Turner, Bryan S. (ed.). Theories of Modernity and Postmodernity. London: SAGE, p. 45–61.

26. Simmel, Georg [1997]. Essays on Religion. Ed. and transl. by H. J. Helle. New Haven: Yale University Press.

27. Smith, Dennis [2001]. Norbert Elias and Modern Social Theory. London: SAGE.

28. Starobinski, Jean [1993]. The Word Civilization. In. Starobinski, Jean. Blessing in Disguise; or The Morality of Evil. Transl. by A. Goldhammer. Cambridge, MA: Harvard University Press, p. 5–35.

29. Szacki, Jerzy [1986]. Znaniecki. Warsaw: Wiedza Powszechna.

30. Szczepański, Jan [1989]. Florian Znaniecki's Views of Technological Civilization. In. Kwilecki, Andrzej – Czarnocki, Bohdan (eds.). The Humanistic Sociology of Florian Znaniecki. Polish Period 1920–1939. Warsaw: Polish Scientific Publishers.

31. Tiryakian, Edward A. [2004]. Civizational Analysis. Renovating the Sociological Tradition. In. Arjomand, Said – Tiryakian, Edward A. (eds.). Rethinking Civilizational Analysis. Thousand Oaks: SAGE, p. 30–46.

32. Wallerstein, Immanuel [1990]. Culture as an Ideological Battleground of the Modern World System. In. Featherstone, Mike (ed.). Global Culture. Nationalism, Globalization and Modernity. London: SAGE, p. 31–55. CrossRef

33. Znaniecki, Florian [1919]. Cultural Reality. Chicago: The University of Chicago Press.

34. Znaniecki, Florian [1952]. Modern Nationalities. A Sociological Study. Urbana, IL: University of Illinois Press.

35. Znaniecki, Florian [1971]. Nauki o kulturze: narodziny i rozwoj [Cultural Sciences: Their Origin and Development]. Transl. by J. Szacki. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

36. Znaniecki, Florian [1991]. Upadek cywilizacji zachodniej [The Fall of Western Civilization]. In. Znaniecki, Florian, "Humanizm, poznanie" i inne pisma filozoficzne ["Humanism, Cognition" and Other Philosophical Writings], ed. by J. Wocial. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, p. 929–1108.

37. Znaniecki, Florian [1998]. Education and Social Change. Ed. and introd. by E. Hałas. Frankfurt am Main: Peter Lang.

38. Znaniecki, Florian [2001]. Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości [Contemporary People and the Civilization of the Future]. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Creative Commons License
Crisis or Fluidity? Florian Znaniecki’s Theory of Civilization is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení