HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 2 No 1 (2010), 85–98

Gellnerovo pojetí modernity

[Gellner’s Conception of Modernity]

Jiří Musil

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2017.86
zveřejněno: 12. 10. 2017

Abstract

Gellner’s theory of modernity is a complex structure, it matured several decades and during this process he modified some of its elements. The following interpretation of his theory is based on the analysis of three pillars of his thought, first on his epistemological axioms, second on his concept of philosophy of human history and third on his conception of social theory. Gellner’s theory of knowledge is a cluster composed of classical empiricism, kantian rationalism, enriched by weberian understanding of historical modifications of rationalism in modern times. Gellner adds to these two pillars his concept of cultural perspectivism and his interpretation of evolutionism, so called truncated evolutionism that concentrates on the emergence of modernity. Gellner’s philosophy of history is based on his analysis of interaction between three basic functional entities of all human societies: economy, power, knowledge. Gellner rather carefully analyzed as well the relationship between the role of material and ideational factors in human history, and between sociological analyses based on causal. In his view sociology has to use both approaches. Gellner is stressing the fact that to the most important elements of modernity belongs science, but at the same time he is fully aware of the fact that science can not tell us “what to do”. Here he follows Max Weber’s thesis on the disenchantment as an element of modernity.

Klíčová slova: epistemological; historical and sociological pillars of modernity; the role of science in modernity; disenchantment of the world

reference (20)

1. Eisenstadt, Shmuel N. [2000]. Multiple Modernities. Daedalus 129 (Winter 2000), No. 1, s. 1–29.

2. Gellner, Ernest. [1959]. Words and Things. A Critical Account of Linguistic Philosophy and a Study in Ideology. London: Golancz.

3. Gellner, Ernest. [1973]. Sociology and Social Anthropology. In. Jarvie, I. C. – Agassi, Joseph (eds.). Cause and Meaning in the Social Sciences. London – Boston: Routledge and Kegan Paul, s. 107–137.

4. Gellner, Ernest. [1974]. Legitimation of Belief. Cambridge: Cambridge University Press.

5. Gellner, Ernest. [1988]. Plough, Sword and Book. The Structure of Human History. London: Collins Harvill.

6. Gellner, Ernest. [1992a]. The Uniqueness of Truth. A Sermon before the University. Cambridge: Cambridge University Press.

7. Gellner, Ernest. [1992b]. Postmodernism, Reason and Religion. London – New York: Routledge.

8. Gellner, Ernest. [1992c]. Reason and Culture. The Historic Role of Rationality and Rationalism. Oxford: Blackwell.

9. Gellner, Ernest. [1996]. Reply to Critics. In. Hall, John A. – Jarvie, Ian (eds.). The Social Philosophy of Ernest Gellner. Amsterdam and Atlanta: Rodopi, s. 623–686.

10. Gellner, Ernest. [1997]. Nationalism. London: Weidenfeld and Nicolson.

11. Gellner, Ernest. [1998]. Language and Solitude. Wittgenstein, Malinowski and the Habsburg Dilemma. Cambridge: Cambridge University Press. CrossRef

12. Gellner, Ernest. [1999]. Rozum a kultura. Historická úloha racionality a racionalismu. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

13. Gellner, Ernest. [2003]. Jazyk a samota. Wittgenstein, Malinowski a habsburské dilema. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

14. Hall, John A. – Jarvie, Ian. [1996]. The Social Philosophy of Ernest Gellner. Amsterdam – Atlanta: Rodopi.

15. Lesnoff, Michael. [2002]. Ernest Gellner and Modernity. Cardiff: University of Wales Press.

16. MacFarlane, Alan. [1996]. Ernest Gellner and the Escape to Modernity. In. Hall, John A. – Jarvie, Ian (eds.). The Social Philosophy of Ernest Gellner. Amsterdam and Atlanta: Rodopi, s. 207–219.

17. MacFarlane, Alan. [2007]. Ernest Gellner on liberty and modernity. In. Malešević, Siniša – Haugaard, Mark (eds.). Ernest Gellner and Contemporary Social Thought. Cambridge: Cambridge University Press, s. 31–49.

18. Park, Andrus. [1996]. Gellner and the Long Trends of History. In. Hall, John A. – Jarvie, Ian (eds.). The Social Philosophy of Ernest Gellner. Amsterdam and Atlanta: Rodopi, s. 573–583.

19. Wagner, Peter. [2001]. A History and Theory of the Social Sciences. London: Sage Publications.

20. Weber, Max. [1998]. Věda jako povolání. In. Max Weber. Metodologie, sociologie a politika. Praha: OIKOYMENH, s. 109–134.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení