HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 2 No 1 (2010), 31–52

René Girard a jeho mimetická teorie společnosti jako možné východisko k nové sociologické teorii

[René Girard and his Mimetic Theory of Society as a Potential Inspiration to New Sociological Theory]

Marián Kišš

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2017.83
zveřejněno: 12. 10. 2017

Abstract

The presented article introduces René Girard’s thought, especially the main components of his mimetic theory of culture. The author identifies in Girard’s work two main lines of thought: firstly, the part which covers the psychosocial effects of mimetism on the micro-social level; secondly, the part which deals with the effects of mimetism on the macro-social level and with the impact it has on the genesis and preservation of social structure. The author further explicates Girard’s understanding of ritual, myth, the sacred victim, the sacred monarchy and the relation between religion and society in general. The final part of the article considers the potential inspiration and relevance of Girard’s work for sociological theory. The author argues that the primary task is now to examine the relation of Girard’s thought to Durkheim’s theory of society. He further suggests to take a new look (with the help of Girard’s work) at the old theoretical dispute between Émile Durkheim and Gabriel Tarde, and examine, to bridge the differences between Durkheim and Tarde. The author considers such step especially relevant since Girard’s thought is grounded in the Durkheimian tradition and – at the same time – Girard’s key concept of mimesis plays central role in Tarde’s sociology. This is the direction towards which the author intends to work further in his own research.

Klíčová slova: René Girard; mimetic theory; mimesis; mimetic desire; violence; sacred; power; sociological theory; imitation; Émile Durkheim; Gabriel Tarde

reference (27)

1. Barša, Pavel. [2001]. Imanence a sociální pouto. Brno: CDK.

2. Bloch, Marc. [2004]. Králové divotvůrci. Studie o nadpřirozenosti přisuzované královské moci, zejména ve Francii a Anglii. Praha: Argo.

3. Boorstin, Daniel J. [1996]. Člověk tvůrce. Historie lidské imaginace. Praha: Prostor.

4. Bottum, J. [1996]. Girard Among the Girardians. First Things 61 (March 1996) [online]. dostupné na FirstThings.com., <http://www.firstthings.com/article/2009/01/005-girard-among-thegirardians-34> [12. 10. 2009]

5. Canetti, Elias. [1994]. Masa a moc. Praha: Arcadia.

6. Culbertson, Diana. [1996]. Anthropology, Theology, and René Girard. First Things, No. 65 (August/September 1996), [online]. dostupné na FirstThings.com., <http://www.firstthings.com/article/2007/10/augustseptember-letters-36> [10. 10. 2009]

7. Garrels, Scott R. [2006]. Imitation, Mirror Neurons, and Mimetic Desire: Convergence Between the Mimetic Theory of René Girard and Empirical Research on Imitation. Contagion: Journal of Violence, Mimesis, and Culture, Vol. 12–13 (2006), No. 12, s. 47–86.

8. Girard, René. [1977]. Violence and the Sacred. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

9. Girard, René. [1987]. Things Hidden Since the Foundation of the World. Stanford: Stanford University Press.

10. Girard, René. [1997]. Obětní beránek. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

11. Girard, René. [1998a]. Lež romantismu a pravda románu. Praha: Dauphin.

12. Girard, René. [1998b]. Victims, Violence and Christianity. The Month. London Review of Christian Thought 31 (April 1998), No. 4, s. 129–135.

13. Girard, René. [2002]. Dostoevsky’s Demons. Joseph Frank Finishes his Biographical Masterpiece. Review of Joseph Frank, The Mantle of Prophet, 1871–1881. (2002). The Weekly Standard 7 (May 20, 2002), No. 35, dostupné na The Weekly Standard.com., http://www.weeklystandard.com/Content/Protected/Articles/000/000/001/228ijiyn.asp [10. 7. 2010]

14. Girard, René. [2008]. O původu kultury. (Hovory s Pierpaolem Antonellem a Joaem Cezarem de Castro Rocha). Brno: CDK.

15. Halík, Tomáš. [2004]. Vzýván i nevzýván. Evropské přednášky k filozofii a sociologii dějin křesťanství. Praha: Lidové noviny.

16. Keller, Jan. [2006]. Úvod do sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství.

17. Keller, Jan. [2007]. Dějiny klasické sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství.

18. Kiłias, Jaroslaw. [2009]. Válka, armáda, stát a národ: byrokracie, disciplína a nacionalismus. Historická sociologie 1 (2009) No. 1, s. 45–64.

19. Kirwan, Michael. [2008]. René Girard: Uvedení do díla. Brno: CDK.

20. Krapfl, James. [1999]. Reflections on the Revolution in Czechoslovakia. M. A. Thesis from Central European University in Budapest.

21. Lefebure, Leo D. [1996]. Victims, Violence and the Sacred: The Thought of René Girard. The Christian Century 113 (December 1996), No. 4, s. 1226–1229.

22. Le Goff, Jacques: Doslov. In. Bloch, Marc. [2004]. Králové divotvůrci. Studie o nadpřirozenosti přisuzované královské moci, zejména ve Francii a Anglii. Praha: Argo, s. 485–519.

23. Marr, Andrew. [1998]. Violence and the Kingdom of God: Introducing the Anthropology of René Girard. Anglican Theological Review 80 (Fall 1998), No. 4, s. 590–603.

24. Mueller, Markus. [1996]. Interview with René Girard. [online]. Anthropoetics 2 (June 1996), No. 1. dostupné na Anthropoetics.ucla.edu., <www.anthropoetics.ucla.edu/archive/anth0201.pdf> [10. 7. 2010]

25. Taylor, Simon J. [1998]. Cruciform Anthropology: an Introduction to the Thought of René Girard. The Month. London Review of Christian Thought 31 (April 1998), No. 4, s. 136nn.

26. Veblen, Thorstein. [1999]. Teorie záhalčivé třídy. Praha: SLON.

27. Williams, John (ed.). [1996]. The Girard Reader. New York: The Crossroad Publishing Company.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení