HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 15 No 2 (2023), 125–133

Nástin železniční dopravy ve východních Čechách

[Outline of Railway Transport in Eastern Bohemia ]

Bohuslav Šalanda

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2023.25
zveřejněno: 08. 11. 2023

Abstract

The following article outlines certain aspects of railway transport in Eastern Bohemia on the Pardubice – Česká Třebová line based on its own field sociological research from the personnel side. In their statements, two cultural consultants Jiří Rokos from the local line Cerekvice nad Loučnová and Miloslav Kolář from Moravany individually interpret their occupations in railway transport. They also present the development and individual layers of the history of this technique.

klíčová slova: context of railway transport; Eastern Bohemia; Cerekvice nad Loučnou; Moravany; own field sociological research from the personel side

reference (9)

1. Československá vlastivěda. Svazek VI, Práce [1930]. Praha: SFINX, Bohumila Jandy.

2. Frey, Carl Benedict [2021]. Technologická past. Kapitál, práce a moc ve věku automatizace. Brno: Host.

3. Hoch, Karel [1936]. Čechy na prahu moderního hospodářství. Praha: Nakladatel A. Neubert.

4. Hons, Josef [1957]. U kolébky železných drah. Život a dílo Jana Pernera. Praha: Dopravní nakladatelství.

5. Jílek, Oldřich [1985]. Studie o technice v českých zemích, 1800-1918, III. Praha: Národní technické muzeum.

6. Jílek, Oldřich [1986]. Studie o technice v českých zemích, 1800-1918, IV. Praha: Národní technické muzeum.

7. Krejčiřík, Mojmír [1991]. Po stopách našich železnic. Praha: Nadas.

8. Nedbálková, Kateřina [1991]. Pracovat. Praha: Display.

9. Z vývoje české technické tvorby. Sborník vydaný k 75. výročí Spolku českých inženýrů v Praze. Uspořádal Stránský Josef B. [1940]. Praha: Nákladem českých inženýrů.

Creative Commons License
Nástin železniční dopravy ve východních Čechách is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení