HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 15 No 2 (2023), 5–8

Patent pro Historickou sociologii

[Patent for Historical Sociology]

Bohuslav Šalanda

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2023.18
zveřejněno: 08. 11. 2023

Abstract

Editorial

reference (4)

1. Borscheid, Peter [2007]. Virus času. Kulturní dějiny zrychlování. Praha: Mladá fronta.

2. Jílek, František (ed.) [1986]. Studie o technice v českých zemích, 1800-1918. IV. díl. Praha: NTM.

3. Křižík, František [1997]. Paměti Františka Křižíka českého elektronika. Praha: ČEZ.

4. Smil, Václav [2021]. Čísla nelžou. 71 věcí, které byste měli vědět o světě. Zlín: Kniha Zlín.

Creative Commons License
Patent pro Historickou sociologii is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení