HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 14 No 1 (2022), 11–21

American National Identity and Portrayal of the Russian Empire in The New York Times in the Late Nineteenth Century

Haylee Behrends

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2022.2
zveřejněno: 13. 06. 2022

Abstract

This article seeks to identify how U.S. media in the late nineteenth century sought to portray the Russian Empire in the late nineteenth century. The primary focus is on the “newspaper of record” The New York Times, which reflected to a certain degree the attitudes of the American people, but more so reflected the stance of the “powers that be” in the United States – the government and the business class. The main goal of this article is not to make conjecture about what nineteenth century Americans believed, or to state that there was an agenda against the Russian Empire. Rather, the goal of this article is to demonstrate that American attitudes reflected in U.S. media towards the Russian Empire were shaped by the media, and that the portrayal of the Russian Empire was not entirely positive or negative, although followed a negative trend over time for various reasons. The reasons for negative portrayal of the Russian Empire in The New York Times were arguably connected to various tsars in power and their personalities and a shift in world alliances bringing the United States closer to Great Britain. The portrayal of the Russian Empire in U.S. media as well as the reasons for its eventual negative stance, led Russia to be a suitable “other” in American national identity formation as the twentieth century unfolded.

Klíčová slova: national identity; The New York Times; The United States; Russia Empire; newspaper media

reference (37)

1. "America and Russia-A Frenchman's Views". The New York Times. September 20, 1863.

2. "A New View of Russia". The New York Times. October 26, 1853.

3. "BLISSFUL RUSSIA". The New York Times. March 3, 1889.

4. "EXTRADITION WITH RUSSIA". The New York Times, June 9, 1893.

5. "Industrial Progress in Russia". The New York Times. October 28, 1867.

6. "RETROGRADE RUSSIA". The New York Times, September 14, 1891.

7. "Russia". The New York Times. May 21, 1853.

8. "RUSSIA AND AMERICA". The New York Times. August 16, 1873.

9. "RUSSIA AND EUROPE". The New York Times, October 22, 1891.

10. "RUSSIA FOR THE RUSSIANS". The New York Times. April 9, 1882.

11. "RUSSIA FOR THE RUSSIANS". The New York Times, November 30, 1893.

12. "Russia in America". The New York Times. October 28, 1852.

13. "Russia in China". The New York Times, January 22, 1861.

14. "RUSSIAN REFORM". The New York Times. January 20, 1878.

15. "Russia's Position in the East". The New York Times. November 22, 1870.

16. "THE CZAR AND 'THE TIMES'". The New York Times. December 5, 1889.

17. "THE RUSSIAN JEWS". The New York Times, May 3, 1891.

18. "THE RUSSIAN REFUGEES". The New York Times, August 17, 1891.

19. Baradat, Leon P. [2009]. Political Ideologies Their Origins and Impact. Supper Saddle River, New Jersey: Pearson Education, Inc.

20. Barry, Colman J. [1958]. "Some Roots of American Nativism." The Catholic Historical Review 44, No. 2.

21. Davis, Elmer Holmes. [1921] History of The New York Times, 1851-1921. New York.

22. Fukuyama, Francis. [2015]. "Nation Building." In Political Order and Political Decay. New York, New York:

23. Farrar, Straus and Giroux.

24. Gellner, Ernest [2006]. Nations and Nationalism. Oxford, UK: Blackwell Publishing LTD.

25. Higham, John. "Anti-Semitism in the Gilded Age: A Reinterpretation."The Mississippi Valley Historical Review 43, no. 4 [1957]. CrossRef

26. Katerberg, William H. [1995]. "The Irony of Identity: An Essay on Nativism, Liberal Democracy, and

27. Parochial Identities in Canada and the United States." American Quarterly 47, No. 3.

28. Knee, Stuart E. [1989]. "The Diplomacy of Neutrality: Theodore Roosevelt and the Russian Pogroms of 1903-1906." Presidential Studies Quarterly 19, No. 1.

29. Kurilla, Ivan [2016]. "Abolition of Serfdom in Russia and American Newspaper and Journal Opinion", in. New Perspectives on Russian-American Relations. Routledge, New York.

30. Li, Juan [ 2009]. "Intertextuality and National Identity: Discourse of National Conflicts in Daily Newspapers in the United States and China." Discourse & Society 20, No. 1. CrossRef

31. Ruttenburg, Nancy. [1992]. "Silence and Servitude: Bondage and Self-Invention in Russia and America, 1780-1861." Slavic Review 51, No. 4. CrossRef

32. Sabol, Steven [2017]."Assimilation and Identity." In "The Touch of Civilization": Comparing American and Russian Internal Colonization. Boulder, Colorado: University Press of Colorado, pp. 205-234.

33. Saul, Norman E. [1996]. Concord and conflict: The United States and Russia, 1867-1914. Lawrence, Kan.: University Press of Kansas.

34. Schudson, Michael - Waisbord, Silvio [2005]. "Toward a Political Sociology of the News Media." In. The Handbook of Political Sociology. New York: Cambridge University Press.

35. Straus, Oscar S. [1905]. "The United States and Russia: Their Historical Relations." The North American Review 181, No. 585.

36. Watson, Adam [1992]. The Evolution of International Society. New York: Routledge.

37. Ziegler, Charles E. [2014]. "Russian-American relations: From Tsarism to Putin", in. International Politics 51, No. 6. CrossRef

Creative Commons License
American National Identity and Portrayal of the Russian Empire in The New York Times in the Late Nineteenth Century is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení