HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 14 No 1 (2022), 5–9

Čtení historické sociologie. Postřehy a hříčky

[The Reading of Historical Sociology. Observations and Puns]

Bohuslav Šalanda

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2022.1
zveřejněno: 13. 06. 2022

Abstract

Editorial

reference (8)

1. Bayard, Pierre [2007]. Jak mluvit o knihách, které jsme nečetli. Brno: Host.

2. de Certeau, Michel [2007]. Čtení jako pytlačení. In. Dvořák, Tomáš (ed.). Kapitoly z dějin a teorie médií. Praha: AVU, s. 135-146.

3. Praetorius, Paul Johannes. [1970]. Krakonoš. Pravdivé a nadmíru žertovné, ale i strašidelné příběhy, které se udály v Čechách a ve Slezsku. Překl. a editor Jan Ort. Hradec Králové: Nakladatelství Kruh.

4. Manguel Alberto [2009]. Knihovna v noci. Brno: Host.

5. Manguel, Alberto [2012]. Dějiny čtení. Brno: Host.

6. Sayer, Derek [2013]. Prague, Capital of the Twentieth Century. Princeton, NJ: Princeton University Press.

7. Sayer, Derek [2021]. Praha. Hlavní město 20. století. Surrealistická historie. Praha: Volvox Globator.

8. <bez popisu>

Creative Commons License
Čtení historické sociologie. Postřehy a hříčky is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení