HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 13 No 1 (2021), 81–97

Úspěšné prosazení empirického sociálního výzkumu v poválečném Norsku

[The Successful Introduction of Empirical Social Research in Post-War Norway]

Hynek Jeřábek

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2021.5
zveřejněno: 17. 05. 2021

Abstract

The aim of the study is to examine the actors and circumstances that led to the establishment of the Columbia model of empirical social research in Norway between 1947 and 1955. The article analyses Lazarsfeld’s first European sabbatical in Oslo and looks for the links between his activities, the objectives of other actors, and the development of sociology at University of Oslo. The active level of interest among young academics and students at this university in the model of sociology practised at Columbia University in New York helped to initiate the whole process. Support from Rockefeller Foundation, Fulbright Programme, Norwegian industrialists, and the rector of the university also paved the way for the successful implementation of the model. The article concludes by describing the formation of the Institute for Social Research in Oslo and the strengthening of its position in the Norwegian academic system in the early 1950s. It is also worth remembering the importance of Paul Lazarsfeld, who, though he was not always on the scene, evidently contributed to the ultimately successful process of the institutionalisation of empirical sociology in Norway.

Klíčová slova: Empirical Social Research; Columbia School of Sociology; University of Oslo; Institute for Social Research; Paul Lazarsfeld; Rockefeller Foundation; Fulbright Exchange Programme

reference (28)

1. Archivní prameny

2. Vilhelm Aubert Report [1947] to the Rockefeller Foundation on my studies in the United States, 1.1. Projects, 767 Norway, University of Oslo, Humanities, box 4, folder 40, Rockefeller Foundation Archives.

3. Letter from Peter A. Munch [1947] to Eric Rinde, Chicago, March 4th 1947, file „Eric Rinde“, Institute for Social Research Archives.

4. Jahoda, Marie 1948 ‚Letter from Marie Jahoda to Haakon Lie 30. 7. 1948‘ Columbia University RBML, Paul Lazarsfeld Papers, box 22, Folder: Norwey 9, 1 page.

5. Joan Gordon interview with Paul Lazarsfeld December 1961: pp. 53–98 Interview 2; Columbia University RBML, Paul Lazarsfeld Papers, Columbia oral history (Joan Gordon).

6. Karikatura P. Lazarsfeld 18. 11. 1948 (Salo Grenning – Pedro) Columbia University RBML, Collection Paul Lazarsfeld Papers, box 22, Folder: Norwey 7, 1 page.

7. Letter PFL to SSCR 1948 ‚Letter from Paul Lazarsfeld to Dr. Pendelton Herring Director Social Science Research Council October 1948‘ Columbia University RBML, Collection Paul Lazarsfeld Papers, box 22, Folder: Norwey 8, 3 pages.

8. Letter PFL to Rinde 1949 ‚Letter from Paul Lazarsfeld to Eric Rinde 27. 9. 1949‘ Columbia University RBML, Collection Paul Lazarsfeld Papers, box 22, Folder: Norwey 2, 4 pages.

9. Letter PFL to Rector Otto Lous Mohr, October 10th 1949, in Coucheron-Jarl’s Papers, Institute for Social Research Archives, Oslo, Norway.

10. Salo Grenning – Pedro https://en.wikipedia.org/wiki/Salo_Grenning.

11. Training Guide 1948 Training Guide on Constructing Questionnaires and Interview Schedules for Sociology 195–196. Oslo Edition, Oslo: Universitetets Studentkontor. Columbia University RBML, Paul Lazarsfeld Papers, box 22, Folder: Norwey 1.

12. Dagbladet 1 [1948] 27. 10. 1948, str. 1.

13. Verdens Gang 17. 11. 1948, Nr. 268, str. 1.

14. Literatura

15. Barton, Allen H. [1957]. Sociological and Psychological Problems of Economic Planning in Norway, PhD in sociology, Columbia University 1957 (University microfilms, Ann Arbor, Mich. L.C. Card no. Mic. 58-1331).

16. Barton, Allen H. [1982]. Paul Lazarsfeld and the Invention of the University Institute for Applied Social Research. In. Holzner, Burkart - Jiri Nehnevajsa (ed.). Organizing for Social Research. Cambridge, Mass.: Schenkman Publ., s. 17-82.

17. Barton, Allen H. [1998]. Occupational Class and Vote in the Norvegian Election. Research Note. Scandinavian Political Studies 21 (1): 72. CrossRef

18. Birkelund, Gunn Elisabeth [2006]. The genesis of Norwegian sociology - a story of failures and success. Sosiologisk Årbok 3-4: 41-67.

19. Coleman, James [1982]. Introduction. In. The Varied Sociology of Paul F. Lazarsfeld. (Writings Collected and Edited by Patricia L. Kendall), s. 1-8.

20. Fleck, Christian [2000]. Wie Neues nicht entsteht: die Gründung des Instituts für höhere Studien in Wien durch Ex-Österreicher und die Ford Foundation. Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften 11 (1): 129-177. CrossRef

21. Fleck, Christian [2017]. Warum Wien nicht zum mitteleuropäischen (Ausbildungs-) Zentrum der empirischen Sozialwissenschaften wurde. In. Reiter, Wolfgang L. - Mikoletzky, Juliane -Matis, Herbert - Ash, Mitchell G. (ed.). Wissenschaft, Technologie und industrielle Entwicklung in Zentraleuropa im Kalten Krieg. Wien.

22. Hogan, Michael J. [1987]. The Marshall Plan. America, Britain, and the Reconstruction of Western Europe, 1947-1952. Cambridge: Cambridge University Press.

23. Jeřábek, Hynek [2014]. Slavné sociologické výzkumy (1899-1949). Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

24. Jeřábek, Hynek [2019]. Od tréninkového centra k převládajícímu paradigmatu poválečné sociologické metodologie. Cesta kolumbijské školy od porážky k vítězství. Historická sociologie 2: 101-119. CrossRef

25. Platt, Jennifer [1998]. A Brief History of the ISA: 1948-1997. Montréal: The International Sociological Association / ISA.

26. Sills, David [1987]. Paul F. Lazarsfeld 1901-1976. A Biographical Memoir by David Sills. In. Biographical Memoirs 56. Washington D.C.: The National Academy Press, s. 251-282.

27. Slaatta, Tore [2016]. Early Nordic Media Research and the Special Case of Norway. In. Simonson, Peter - Park, David W. (ed.). The International History of Communication Study. New York: Routledge, s. 174-191.

28. Thue, Fredric W. [2006]. In quest of a Democratic Social Order. The Americanization of Norwegian Social Scholarship 1918-1970. Oslo: University of Oslo.

Creative Commons License
Úspěšné prosazení empirického sociálního výzkumu v poválečném Norsku is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení