HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 1 No 1 (2009), 97–121

Anatomie náboženského terorismu a globální rebelie proti sekulárnímu (ne)řádu

[Anatomy of Religion Terrorism and Global Rebellion against Secular (Dis)order]

Karel Černý

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2017.55
zveřejněno: 09. 10. 2017

Abstract

Is the world today facing the clash of civilizations (S. Huntington), the end of history (F. Fukuyama) or rather the global-scale clash between secular and religious nationalism within the borders of particular nation states (M. Juergensmeyer)? The article critically introduces and discusses Mark Juergensmeyer’s comparative analyses of religious nationalist movements from all over the world and from all the main religious traditions: Catholic, Protestant, Jewish, Shia, Sunni, Sikh, Buddhist and Hindu. The paper puts Mark Juergensmeyer’s analyses into the bro-ader context of the secularization and desecularization debate which the analyses are part of. The world according to Juergensmeyer is not facing the socalled “clash of civilizations” that Samuel Huntington’s famous thesis implicates but instead a global rebellion against the secular state and secular (dis)order. This conflict – sometimes violent, but primarily a nonviolent clash between secular and religious nationalism – is going on inside the borders of particular nation states and inside particular “civilizations”. Religious nationalism is a new form of nationalism, gro-wing since the 1970s, as a consequence of the crisis of secular ideologies and failures of secular political movements. Juergensmeyer’s research is based on almost thirty years of field research, on several case studies, and on interviews with more than one hundred activists in religious nationalist movements (ordinary members as well as high ranking leaders, mainstream religious nationalist movements as well as terrorist and militant ones).

Klíčová slova: religious nationalism; desecularization; religious terrorism; the new cold war

reference (32)

1. Antoňjan, Jurij M. [2004]. Ličnosť terrorista i vaprosy borby s terrorismom. In. Kudrjavcev, Vladimir, N. (ed.). Borba s terrorismom. Moskva: Nauka, s. 93–108.

2. Bauman, Zygmunt. [2002]. Modernita a holocaust. Bratislava: Kaligram.

3. Berger, Peter L. [1997]. Vzdálená sláva. Hledání víry ve věku lehkověrnosti. Brno: Barrister & Principal.

4. Brzezinski, Zbigniew. [1993]. Bez kontroly. Chaos v předvečer 21. století. Praha: Victoria Publishing.

5. Fukuyama, Francis. [2002]. Konec dějin a poslední člověk. Praha: Rybka Publisher.

6. Gombár, Eduard. [2001]. Dramatický půlměsíc. Sýrie, Libye a Írán v procesu transformace. Praha: Karolinum.

7. Halík, Tomáš. [2007]. O Bohu a politice. Respekt 18, 17. prosince 2007, č. 51–52, s. 56–59.

8. Halík, Tomáš. [2003]. Globalizace a náboženství. In. Mezřický, Václav. (ed.) Globalizace. Praha: Portál, s. 133–147.

9. Hamilton, Malcolm B. [2001]. The Sociology of Religion: Theoretical and Comparative Perspectives. London – New York: Routledge.

10. Hobsbawm, Eric – Ranger, Terence. (eds.) [2000]. The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press.

11. Horgan, John. [2005]. The Psychology of Terrorism. London – New York: Routledge. CrossRef

12. Huntington, Samuel P. [1993]. The Clash of Civilizations? Foreign Affairs 72, Summer 1993, No. 3, s. 22–49.

13. Huntington, Samuel. [2001]. Střet civilizací. Praha: Rybka Publishers.

14. Inglehart, Ronald – Norris, Pippa. [2004]. Sacred and Secular. Religion and Politics Worldwide. Cambridge: Cambridge University Press.

15. Juergensmeyer, Mark. [1994]. The New Cold War? Religious Nationalism Confronts the Secular State. Berkeley: University of California Press.

16. Juergensmeyer, Mark. [2000]. Terror in the Mind of God. The Global Rise of Religious Violence. Berkeley: University of California Press.

17. Juergensmeyer, Mark. [2004]. Is Religion the Problem? The Hedgehog Review 6, Spring 2004, No. 1, s. 21–33.

18. Juergensmeyer, Mark. (ed.). [2006]. The Oxford Handbook of Global Religions. Oxford: Oxford University Press. CrossRef

19. Juergensmeyer, Mark. [2006b]. From Bhindranwale to Bin Laden: A Search for Understanding Religious Violence. In. Cady Linnel E. – Simon, Sheldon W. (eds.) Religion and Conflict in Asia: Disrupting Violence. London: Routledge, s. 21–30.

20. Juergensmeyer, Mark. [2007]. Gandhi vs. Terrorism. Daedalus 136, Winter 2007, No. 1, s. 30–39.

21. Juergensmeyer, Mark. [2008]. Global Rebelion. Religious Challenges to the Secular State, from Christian Militias to al Qaeda. Berkeley: University of California Press.

22. Juergensmeyer, Mark. [2008b]. Religious Nationalism and Transnationalism in a Global World. dostupné na Mark Juergensmeyer.com., <http://www.juergensmeyer.com/files/Relig%20natlism-trans.doc> [16. 10. 2008]

23. Juergensmeyer, Mark. [2008c]. Jak myslí teroristé. (rozhovor s Karlem Černým). Respekt 19, 25. listopad 2008, č. 47, s. 50–53.

24. Kepel, Giles. [1996]. Boží pomsta. Křesťané, židé a muslimové znovu dobývají svět. Brno: Atlantis.

25. Lužný, Dušan. [1999]. Náboženství a moderní společnost. Sociologické teorie modernizace a sekularizace. Brno: Masarykova univerzita.

26. Moghadam, A. [2003]. A Global Resurgence of Religion? Weatherhead Center for International Affairs, Harvard University, Working Paper No. 03-03, September 2003, <http://www.wcfia.harvard.edu/sites/default/files/723_Moghadam03_03.pdf> [16. 10. 2008]

27. Post, Jerrold M. [2004]. Leaders and their Followers in a Dangerous World: The Psychology of Political Behavior. Ithaca: Cornell University Press.

28. Robertson, Roland. [2006]. Antiglobal Religions? In. Juergensmeyer, Mark. (ed.). The Oxford Handbook of Global Religions. Oxford: Oxford University Press, s. 611–623.

29. Roy, Oliver. [2004]. Globalized Islam. The Search for a New Ummah. New York: Columbia University Press.

30. Stark, Rodney. [1999] Secularization, R. I. P – Rest in Peace. Sociology of Religion 60, Fall 1999, No. 3, s. 249–273.

31. Swatos, William H., Jr. [1999]. Secularization Theory: The Course of a Concept. Sociology of Religion 60, Fall 1999, No. 3, s. 209–228.

32. Trebin, M. P. [2004]. Terrorizm v XXI. veke. Minsk: Kharvest.

Creative Commons License
Anatomie náboženského terorismu a globální rebelie proti sekulárnímu (ne)řádu is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení