EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES

EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES
European Journal of Environmental Sciences nabízí původní recenzované články z oblasti environmentálních věd, mnohdy inter- a transdisciplinární povahy se zvláštním zřetelem na evropské problémy. Časopis rovněž publikuje kritické shrnující texty a přehledy situace v oblasti ochrany životního prostředí v konkrétních regionech a zemích. Zaměřuje se na širokou škálu témat, jako například přímé a nepřímé interakce živých a neživých složek životního prostředí, interakce s lidskou společností nebo environmentální udržitelnost.

EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES, Vol 12 No 1 (2022)

Invading non-native populations replace native ones of the endangered freshwater snail Theodoxus fluviatilis in the river Rhine
Bruno Baur, Patrick Steinmann, Peter Landert, José D. Gilgado, Hans-Peter Rusterholz

Breeding mason bees for the pollination of fruit orchards in Central Europe
Martin Šlachta, Alena Votavová, Tomáš Erban, Ondřej Cudlín, Pavel Cudlín

Monitoring of Natura 2000 grassland habitats in SAC Šumava
Zdenka Křenová, Vít Grulich, Alena Vydrová

Effect of climate change on fir forest communities in the mountains of South-central Greece
Dimitrios Samaras, Christos Damianidis, Georgios Fotiadis, Spyros Tsiftsis

The influence of rice-duck farm soil on the nitrogen content of different varieties of japonica rice
Tchister Morrel Ebissa, Bo Yang, Olga Vindušková, Yi Gao, Qiong Gong, Xiangqun Zheng

Perspective of solid waste generation in Albania based on a combination of correlation and interpolation
Medjon Hysenaj, Sidite Duraj

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1805-0174
E-ISSN: 2336-1964

Ke stažení