EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES
EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES
European Journal of Environmental Sciences nabízí původní recenzované články z oblasti environmentálních věd, mnohdy inter- a transdisciplinární povahy se zvláštním zřetelem na evropské problémy. Časopis rovněž publikuje kritické shrnující texty a přehledy situace v oblasti ochrany životního prostředí v konkrétních regionech a zemích. Zaměřuje se na širokou škálu témat, jako například přímé a nepřímé interakce živých a neživých složek životního prostředí, interakce s lidskou společností nebo environmentální udržitelnost.

EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES, Vol 12 No 1 (2022), 21–38

Monitoring of Natura 2000 grassland habitats in SAC Šumava

Zdenka Křenová, Vít Grulich, Alena Vydrová

DOI: https://doi.org/10.14712/23361964.2022.3
zveřejněno: 26. 06. 2022

Abstract

The Bohemian Forest grasslands have emerged gradually over centuries, with political turbulence in the second half of the 20th century strongly affecting the region, including its meadows. Today, there are cultural and partly degraded meadows as well as fragments of highly valuable semi-natural mountain meadows, important biodiversity localities in the mostly wooded Bohemian Forest landscape. Their conservation value began to be taken into account in 1991, when the Šumava NP was established, and re-emphasized in 2004, when certain grasslands were recognized as Natura 2000 habitats. Maintaining favorable conditions of meadow habitats is a hard task even in strictly protected areas and the most common difficulties are listed in this paper. More attention has been paid to the management of grasslands in the region during the last decade. The Šumava NP Authority provides the necessary management of the most valued localities and has organized simple monitoring in some managed sites. This paper presents the results of the first five years of monitoring of 16 sites. Results are discussed, along with field experiences, and more effective management strategies are proposed. Appropriate and carefully executed management is recognized as a necessary tool for ensuring proper care of conservationally valuable habitats, including grasslands of European importance protected under the Natura 2000 network. Monitoring is an essential tool to observe management quality. Results of this preliminary study deliver a substantial set of experiences that can be used to improve the management and monitoring of Natura 2000 habitats, as well as other species rich meadows occurring in the Šumava NP.

Klíčová slova: conservation; fens; management; monitoring; national park; Molinion meadows; Natura 2000; Nardus grasslands

Creative Commons License
Monitoring of Natura 2000 grassland habitats in SAC Šumava is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1805-0174
E-ISSN: 2336-1964

Ke stažení