EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES
EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES
European Journal of Environmental Sciences nabízí původní recenzované články z oblasti environmentálních věd, mnohdy inter- a transdisciplinární povahy se zvláštním zřetelem na evropské problémy. Časopis rovněž publikuje kritické shrnující texty a přehledy situace v oblasti ochrany životního prostředí v konkrétních regionech a zemích. Zaměřuje se na širokou škálu témat, jako například přímé a nepřímé interakce živých a neživých složek životního prostředí, interakce s lidskou společností nebo environmentální udržitelnost.

EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES, Vol 12 No 1 (2022), 57–62

Perspective of solid waste generation in Albania based on a combination of correlation and interpolation

Medjon Hysenaj, Sidite Duraj

DOI: https://doi.org/10.14712/23361964.2022.6
zveřejněno: 26. 06. 2022

Abstract

Waste management is a serious problem in developing countries. Solid waste (SW) statistics provide an indication of compliance with the targets of the Waste Framework Directives (WFD). This paper includes an analysis of specific variables that directly influence trends in the production of SW. Albania is divided into 12 first-level administrative units, counties. The objective of this paper is to concentrate on the geographical areas that provide the most striking results. The analyses use linear regression and Pearson correlation in which the dependent variable is waste generation and the independent variables, geographic, demographic and economic, are among those that are of greatest importance in the production of SW. The specific relationships are highly significant (r > 0.98) and are the input for the IDW interpolation maps. The disaggregated panorama is used to develop policy recommendations for waste management in the affected areas. Prediction of urban waste through a combination of mathematical equations and geographical tools is part of the results of this study.

Klíčová slova: correlation; GIS; geographic dispersion; interpolate; spatial map

Creative Commons License
Perspective of solid waste generation in Albania based on a combination of correlation and interpolation is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1805-0174
E-ISSN: 2336-1964

Ke stažení