CENTRAL EUROPEAN JOURNAL FOR CONTEMPORARY RELIGION

CENTRAL EUROPEAN JOURNAL FOR CONTEMPORARY RELIGION
Central European Journal for Contemporary Religion je recenzovaný vědecký časopis zaměřený na srovnávací religionistiku a příbuzné obory, přičemž se věnuje zejména problematice současných náboženství ve střední a východní Evropě. Časopis vychází dvakrát ročně a je vydávám společně Husitskou teologickou fakultou Univerzity Karlovy a nakladatelstvím Karolinum.

CENTRAL EUROPEAN JOURNAL FOR CONTEMPORARY RELIGION, Vol 3 No 1 (2019)

Religiosity in Slovakia: Structure, Dynamics and Spatial Diversification
Tatiana Zachar Podolinská, Miroslav Tížik, Juraj Majo

Religion and Religiosity in Contemporary Poland
Dariusz Wadowski

The Maya Religion (Review)
Helena Dyndová

Religion and Education: the Czech Situation (Review)
Jitka Schlichtsová

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 2533-7955
E-ISSN: 2570-4893

Ke stažení