CENTRAL EUROPEAN JOURNAL FOR CONTEMPORARY RELIGION

CENTRAL EUROPEAN JOURNAL FOR CONTEMPORARY RELIGION
Central European Journal for Contemporary Religion je recenzovaný vědecký časopis zaměřený na srovnávací religionistiku a příbuzné obory, přičemž se věnuje zejména problematice současných náboženství ve střední a východní Evropě. Časopis vychází dvakrát ročně a je vydávám společně Husitskou teologickou fakultou Univerzity Karlovy a nakladatelstvím Karolinum.

CENTRAL EUROPEAN JOURNAL FOR CONTEMPORARY RELIGION, Vol 3 No 1 (2019), 69–73

Religion and Education: the Czech Situation (Review)

Jitka Schlichtsová

DOI: https://doi.org/10.14712/25704893.2019.4
zveřejněno: 31. 01. 2020

Abstract

Book review: Zuzana Černá, Reflexe náboženství ve vzdělávání s důrazem na analýzu českých středoškolských materiálů, Pardubice: Univerzita Pardubice 2017, 198 p.

Creative Commons License
Religion and Education: the Czech Situation (Review) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 2533-7955
E-ISSN: 2570-4893

Ke stažení