AUC THEOLOGICA

AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 9 No 1 (2019), 137–140

Michele Cassese. Martin Lutero e la sua riforma liturgica. Il percorso storico-teologico di un culto rinnovato

[Michele Cassese. Martin Lutero e la sua riforma liturgica. Il percorso storico-teologico di un culto rinnovato]

Lubomir Žak, Nico de Mico

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2019.11
zveřejněno: 13. 11. 2019

Abstract

Book review: Michele Cassese. Martin Lutero e la sua riforma liturgica. Il percorso storico-teologico di un culto rinnovato. Venezia: ISE San Bernardino 2017, 182 p. Suppl. al n. 1-2 del 2017 della rivista Studi Ecumenici, ISSN 0393-3687

Creative Commons License
Michele Cassese. Martin Lutero e la sua riforma liturgica. Il percorso storico-teologico di un culto rinnovato is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení