AUC THEOLOGICA

AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 9 No 1 (2019), 127–134

Soukromí v latinských a českých biblických textech

[Privacy in Czech and Latin biblical texts]

Josef Šimandl

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2019.10
zveřejněno: 13. 11. 2019

Abstract

This paper ponders whether the notion of privacy should be seen as not biblical or not Catholic. Several Catholic encyclopedias were skimmed; the increasing interest in this topic is evident, although the prevailing point of view belongs not to theology or biblical studies, but to (ecclesiastical) law. In the following section of the paper, Czech words for privacy/private (soukromí/soukromý) in the Czech Ecumenical Translation and in the most notable older translation (Bible kralická) are examined and compared with their counterparts in Latin and Greek Bibles. The Old-Czech word súkromí with its strictly local sense is mentioned as well. To sum up: The examined words are plausibly used in the translation; the notion belongs to the biblical world and is worth of further research.

Klíčová slova: Notion of privacy; Czech words for privacy; Biblical studies

Creative Commons License
Soukromí v latinských a českých biblických textech is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení