AUC THEOLOGICA

AUC THEOLOGICA
Vědecké periodikum AUC Theologica (Acta Universitatis Carolinae Theologica) je přední teologický časopis vycházející v České republice od roku 2011. Jeho cílem je poskytnout českým i zahraničním odborníkům publikační platformu pro aktuální bádání ve všech teologických oborech (fundamentální a dogmatická teologie, biblická a patristická studia, dějiny církve, dějiny církevního umění, ekumenická studia…).

AUC THEOLOGICA, Vol 9 No 1 (2019), 127–134

Soukromí v latinských a českých biblických textech

[Privacy in Czech and Latin biblical texts]

Josef Šimandl

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2019.10
zveřejněno: 13. 11. 2019

Abstract

This paper ponders whether the notion of privacy should be seen as not biblical or not Catholic. Several Catholic encyclopedias were skimmed; the increasing interest in this topic is evident, although the prevailing point of view belongs not to theology or biblical studies, but to (ecclesiastical) law. In the following section of the paper, Czech words for privacy/private (soukromí/soukromý) in the Czech Ecumenical Translation and in the most notable older translation (Bible kralická) are examined and compared with their counterparts in Latin and Greek Bibles. The Old-Czech word súkromí with its strictly local sense is mentioned as well. To sum up: The examined words are plausibly used in the translation; the notion belongs to the biblical world and is worth of further research.

Klíčová slova: Notion of privacy; Czech words for privacy; Biblical studies

Creative Commons License
Soukromí v latinských a českých biblických textech is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení