AUC THEOLOGICA

AUC THEOLOGICA
Vědecké periodikum AUC Theologica (Acta Universitatis Carolinae Theologica) je přední teologický časopis vycházející v České republice od roku 2011. Jeho cílem je poskytnout českým i zahraničním odborníkům publikační platformu pro aktuální bádání ve všech teologických oborech (fundamentální a dogmatická teologie, biblická a patristická studia, dějiny církve, dějiny církevního umění, ekumenická studia…).

AUC THEOLOGICA, Vol 9 No 1 (2019), 141–143

Gabriela Ivana Vlková a Jana Plátová. Izaiáš. Komentovaný překlad řecké septuagintní verze

[Gabriela Ivana Vlková a Jana Plátová. Izaiáš. Komentovaný překlad řecké septuagintní verze]

Július Pavelčík

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2019.12
zveřejněno: 13. 11. 2019

Abstract

Book review: Gabriela Ivana Vlková a Jana Plátová, Izaiáš. Komentovaný překlad řecké septuagintní verze, Praha: Vyšehrad, 2018. ISBN 978-80-7429-987-2

Creative Commons License
Gabriela Ivana Vlková a Jana Plátová. Izaiáš. Komentovaný překlad řecké septuagintní verze is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení