AUC THEOLOGICA

AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 9 No 1 (2019), 115–125

Bonavetura da Bagnoregio – una teologia affettiva o sapienziale?

[Bonaveture of Bagnoregio: an Affective, or Sapiential Theology?]

Ctirad V. Pospíšil

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2019.9
zveřejněno: 13. 11. 2019

Abstract

The author in this study responds to the ambiguity about the concept of the theology of Bonaventure of Bagnoregio, specifically the expression that refers to “affective theology”. Based on the source texts, he proves that Bonaventure's theology is sapiential, not just emotional and devotional. The term “affective” is necessary to understand as a synecdochical expression of the sapiential character of Bonaventure’s theology. In the introduction to the Bonaventure’s Commentary of the Sentences the author discovers a text in which Bonaventure portrays theology as wisdom in the middle of an imaginary cross with axes: intellect – affection, and contemplation – practice. This fact is up-to-date as the International Theological Commission, in one of its latest papers, encourages today's theologians not to forgive the sapiential dimension of their work.

Klíčová slova: Theology; Anthropology; Spirituality; Scholastic method in theology

Creative Commons License
Bonavetura da Bagnoregio – una teologia affettiva o sapienziale? is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení