AUC THEOLOGICA

AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 9 No 1 (2019), 101–114

Human Words Reaching up to Heaven: The Theme of Prayer in the Dialogue with C. S. Lewis

[Human Words Reaching up to Heaven: The Theme of Prayer in the Dialogue with C. S. Lewis]

Barbora Šmejdová

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2019.8
zveřejněno: 13. 11. 2019

Abstract

The aim of the article is to investigate the theme of words in prayer. In the dialogue with the work of C. S. Lewis, we ask how it is possible to overcome the limits of our words in order to reach God and reality. At first, we point to several possible ways in which our language is limited. After that we focus on the process of ‘gaining faces’, which is the main concept of Lewis’s novel Till We Have Faces but which can be complemented by the reading of his Great Divorce. This process is also demonstrated in the story of Jesus’ encounter with the Samaritan woman. Last but not least, the article shows that the idea of overcoming the limits of words in our prayer cannot be separated from everyday life and that the principle of prayer should thus become the mode of Christian living.

Klíčová slova: Language; Prayer; C. S. Lewis; Till We Have Faces; Great Divorce; Samaritan woman

Creative Commons License
Human Words Reaching up to Heaven: The Theme of Prayer in the Dialogue with C. S. Lewis is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení