AUC THEOLOGICA

AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 9 No 1 (2019), 83–99

John, the Talking Baby of Luke 1:64

[John, the Talking Baby of Luke 1:64 ]

Adam Sabir

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2019.7
zveřejněno: 13. 11. 2019

Abstract

The aim of this article is to review the age-old assumption of who may be the object of the miraculous speech in Lk 1:64, without eliminating the traditional interpretation of Zachary as both loosing and receiving back his speech in conjunction with the events surrounding the birth of John. The thesis of the article is that the orator of Lk 1:64 is most probably the newborn baby John. The argument is a cumulative one and builds upon observations of grammatical, contextual and genre-specific nature. The last point is underscored by incorporating 2 (Slavonic) Enoch into the discussion.

Klíčová slova: Birth narrative miracles; John the Baptist; Talking babies; Narrative accounts; Zachary; Melchisedech; Miracles; Book of Enoch; Gospel of Luke

Creative Commons License
John, the Talking Baby of Luke 1:64 is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení