AUC THEOLOGICA

AUC THEOLOGICA
Vědecké periodikum AUC Theologica (Acta Universitatis Carolinae Theologica) je přední teologický časopis vycházející v České republice od roku 2011. Jeho cílem je poskytnout českým i zahraničním odborníkům publikační platformu pro aktuální bádání ve všech teologických oborech (fundamentální a dogmatická teologie, biblická a patristická studia, dějiny církve, dějiny církevního umění, ekumenická studia…).

AUC THEOLOGICA, Vol 9 No 1 (2019), 83–99

John, the Talking Baby of Luke 1:64

[John, the Talking Baby of Luke 1:64 ]

Adam Sabir

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2019.7
zveřejněno: 13. 11. 2019

Abstract

The aim of this article is to review the age-old assumption of who may be the object of the miraculous speech in Lk 1:64, without eliminating the traditional interpretation of Zachary as both loosing and receiving back his speech in conjunction with the events surrounding the birth of John. The thesis of the article is that the orator of Lk 1:64 is most probably the newborn baby John. The argument is a cumulative one and builds upon observations of grammatical, contextual and genre-specific nature. The last point is underscored by incorporating 2 (Slavonic) Enoch into the discussion.

Klíčová slova: Birth narrative miracles; John the Baptist; Talking babies; Narrative accounts; Zachary; Melchisedech; Miracles; Book of Enoch; Gospel of Luke

Creative Commons License
John, the Talking Baby of Luke 1:64 is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení