AUC THEOLOGICA

AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 9 No 1 (2019), 63–81

‘I Dream of a Church …’: Certain Principles from Pope Francis on the Development of the Church

[‘I Dream of a Church …’: Certain Principles from Pope Francis on the Development of the Church]

Josef Mikulášek

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2019.6
zveřejněno: 13. 11. 2019

Abstract

In his apostolic exhortation Evangelii gaudium published in 2013, Pope Francis encourages all Christian communities toward missionary transformation. The transformation should lead to a genuine awareness and restoration of the missionary nature of the contemporary Church. The papal document has been quoted and commented on a number of times since its publication, as it bears enormous potential for transformation of the Catholic Church and for the mission of all Christians. The article presents an analysis of the four principles proposed by Evangelii gaudium in a section that focuses on the common good and social peace of humankind. The article acknowledges these principles as the axes of hypothesis that deals with reform of the Catholic Church as much as they contain important implications for a Christian theology of Revelation, for a theology of the act of faith and for a basic reflection on the structure of ecclesiastical communities. These elements are accepted as both an intrinsic condition and practical contribution for the Church’s missionary transformation.

Klíčová slova: Evangelii Gaudium; Fundamental theology; Missionary transformation of the Church; Structures of the Catholic Church; Church communities; Theology of revelation

Creative Commons License
‘I Dream of a Church …’: Certain Principles from Pope Francis on the Development of the Church is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení