AUC THEOLOGICA

AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 9 No 1 (2019), 45–59

Religious Life, Reality, and Being in Martin Heidegger’s Thinking

[Religious Life, Reality, and Being in Martin Heidegger’s Thinking]

Anna Jani

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2019.5
zveřejněno: 13. 11. 2019

Abstract

In this paper, I would like to present three approaches to Heidegger’s religiosity and religious thinking and underscore the importance of Heidegger’s thinking in the 20th century philosophy of religion. I will highlight the parallel interpretations of the religious movements in the 19th – 20th century and Heidegger’s approach to religion as a fundamental methodological problem of phenomenology. Furthermore, I will examine the connection between the original methodological inquiries and the reflection on religiosity in the later writings of Heidegger on historical being.

Klíčová slova: Religious Life; Facticity; Historical Phenomenon; Dasein; Beyng [Seyn]; Reality

Creative Commons License
Religious Life, Reality, and Being in Martin Heidegger’s Thinking is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení