AUC THEOLOGICA

AUC THEOLOGICA
Vědecké periodikum AUC Theologica (Acta Universitatis Carolinae Theologica) je přední teologický časopis vycházející v České republice od roku 2011. Jeho cílem je poskytnout českým i zahraničním odborníkům publikační platformu pro aktuální bádání ve všech teologických oborech (fundamentální a dogmatická teologie, biblická a patristická studia, dějiny církve, dějiny církevního umění, ekumenická studia…).

AUC THEOLOGICA, Vol 9 No 1 (2019), 45–59

Religious Life, Reality, and Being in Martin Heidegger’s Thinking

[Religious Life, Reality, and Being in Martin Heidegger’s Thinking]

Anna Jani

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2019.5
zveřejněno: 13. 11. 2019

Abstract

In this paper, I would like to present three approaches to Heidegger’s religiosity and religious thinking and underscore the importance of Heidegger’s thinking in the 20th century philosophy of religion. I will highlight the parallel interpretations of the religious movements in the 19th – 20th century and Heidegger’s approach to religion as a fundamental methodological problem of phenomenology. Furthermore, I will examine the connection between the original methodological inquiries and the reflection on religiosity in the later writings of Heidegger on historical being.

Klíčová slova: Religious Life; Facticity; Historical Phenomenon; Dasein; Beyng [Seyn]; Reality

Creative Commons License
Religious Life, Reality, and Being in Martin Heidegger’s Thinking is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení