AUC THEOLOGICA

AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 9 No 1 (2019), 31–44

Advent of Auto-Affection: Possibility, Givenness and Reception in Jean-Luc Marion

[Advent of Auto-Affection: Possibility, Givenness and Reception in Jean-Luc Marion]

Virgil W. Brower

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2019.4
zveřejněno: 13. 11. 2019

Abstract

Jean-Luc Marion obliquely suggests that we return to religion when we think through and struggle with those topics that philosophy excludes or subjugates. This paper investigates a selection of such subjugated motifs. Marion’s recent claim (perhaps even ‘principle’): “auto-affection alone makes possible hetero-affection,” will be examined through piecemeal influences made upon its development through Marion’s return to religious thinking beyond the delimited jurisdiction of philosophy. Although still proper to the philosophies of Descartes, Kant, and Husserl, Marion finds new insights by tracing their legacy back further to the Christian gospels, Augustine, Aquinas, and, importantly, Nicholas of Cusa. Philosophy, proper, (if there is such a thing) may well adumbrate human understanding of data, phenomena, and possibility by discouraging any further thinking of them in terms of love, givenness, or revelation. It is by preferentially opting for these themes that philosophy excludes or subjugates that makes possible the entanglement of truth with love, suggested by Marion: “truths that one knows only if one loves them first.”

Klíčová slova: Revelation; Phenomenology; Onto-theology; Nicholas of Cusa; Affect theory

Creative Commons License
Advent of Auto-Affection: Possibility, Givenness and Reception in Jean-Luc Marion is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení