AUC THEOLOGICA
AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 7 No 2 (2017), 127–143

Zbožné odkazy v testamentech olomouckých měšťanů v pozdním středověku

[Religious Legacies in Last Wills of Burghers of Olomouc in Late Middle Ages]

Anna Vrtálková

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2017.23
zveřejněno: 18. 02. 2018

Abstract

This article focuses on the question of pious legacy in the testaments of the members of the Olomouc bourgeoisie. The main research problem of the thesis is the question whether the events of the observed period were reflected in the religiosity of the Olomouc bourgeoisie, how the pious legacies changed throughout the determined 100 years, what institutions the bourgeoisie gave preference to in their testaments and what were the sums bequeathed, whether the bourgeoisie tended to bequeath finances, or movable and immovable property, whether it cared about the use of the legacy and the specific purposes it would be used for. The question further is whether they tended to bequeath their property to Church institutions or to the poor, whether they wished to be remembered after their death and whether there is a significant difference between the testaments of men, and those of women. The article seeks to present an insight into the religious practice of the Olomouc bourgeoisie from mid 14th to mid 15th century in the context of the development of the town, and its events.

klíčová slova: Testaments; Religiosity; Olomouc; Middle Ages; Pious legacies; Bourgeoisie

Creative Commons License
Zbožné odkazy v testamentech olomouckých měšťanů v pozdním středověku is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení