AUC THEOLOGICA
AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 7 No 2 (2017), 145–169

The Choice of Matthias in Acts 1:15–26

David G. Monaco

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2017.24
zveřejněno: 18. 02. 2018

Abstract

This article deals with the choice of a replacement for Judas Iscariot in the Acts of the Apostles particularly from the standpoint of the Semitic background to the event. It begins by determining where the episode actually starts, with respect to an identification of the ἀδελφοί mentioned in the text. It moves on to demonstrate that despite seemingly contradicting Jesus’ earlier command to “wait” in the holy city, the disciples see themselves as both justified in their actions and obeying the divine plan in taking this initiative. After addressing the issue of Peter’s speech justifying the Apostles’ actions, the article takes the position that the prayer of the community beginning with the words σὺ κύριε is likely addressed to the Risen Christ rather than God the Father. The issue of the casting of lots is approached from the standpoint of its Semitic background, particularly from its Hebrew Bible background, as a sacral act linked directly with the preceding prayer to demonstrate that the Risen Lord was still guiding the early Christian community. The final section of the article discusses the concept of the Twelve and its importance to both Judaism and primitive Christianity.

klíčová slova: Matthias; casting of lots; Judas; Lord; Lukan Christology; Semitic background to the New Testament; the Twelve

Creative Commons License
The Choice of Matthias in Acts 1:15–26 is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení