AUC THEOLOGICA
AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 7 No 2 (2017), 57–74

Zjevení a teologický obrat v teologii

[The Revelation and the Theological Turn in Theology]

František Štěch

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2017.19
zveřejněno: 18. 02. 2018

Abstract

During the last decade or two, there has been only a small number of theological texts published in the Czech milieu dealing explicitly with the notion of Christian revelation. Therefore, this text aims to stimulate the domestic debate on revelation and suggest a few basic thoughts indicating some contemporary possibilities of thinking about this theme. In general, revelation is approached from the perspective of fundamental theology. The first part briefly summarizes the vast spectrum of theological attitudes towards revelation developed in the 20th century. In this quick tour, the late Cardinal Dulles is our guide. The second part elaborates on revelation as a symbolic mediation and symbolic resonance. These principles introduce the third and the last part of this study suggesting a theological turn in theology, which must be the turn towards fundamental theology and consequently also towards revelation.

klíčová slova: Revelation; Christianity; Theology; Fundamental Theology; Symbolic Mediation; Symbolic Resonance; Theological Turn

Creative Commons License
Zjevení a teologický obrat v teologii is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení