AUC THEOLOGICA
AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 7 No 2 (2017), 39–56

Křesťanství jako pravdivý mýtus: Kognitivní teorie metafory a její význam pro fundamentální teologii

[Christianity as a True Myth: Cognitive Theory of Metaphor and its Significance for Fundamental Theology]

Barbora Šmejdová

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2017.18
zveřejněno: 18. 02. 2018

Abstract

The aim of the article is to investigate the theory of conceptual metaphor with regard to its possible use in fundamental theology. Instead of focusing on the analysis of concrete metaphors, the article argues that it is first necessary to reflect on the philosophical and theological background of the theory. After that, as the article shows, cognitive theory of metaphor can provide a very useful perspective which would shed a new light on the themes like the relation between faith and science, Christianity and contemporary culture and others. At first, the article introduces the basic features of conceptual metaphor theory and cognitive linguistics in general. Then it tries to set it in theological context. Finally, it suggests possible ways how the theory can contribute to the development of the themes relevant for fundamental theology.

klíčová slova: Cognitive Linguistics; Fundamental Theology; Metaphor; Symbol; Myth; Transposition

Creative Commons License
Křesťanství jako pravdivý mýtus: Kognitivní teorie metafory a její význam pro fundamentální teologii is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení