AUC THEOLOGICA
AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 7 No 2 (2017), 9–37

Víra jako téma a horizont myšlení: Některé přístupy fundamentální teologie ke studiu komplexnosti křesťanské víry

[Faith as a Topic and Horizon of Thinking: Some Approaches of the Fundamental Theology to the Complexity of the Christian Faith]

Ľubomír Žák

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2017.17
zveřejněno: 18. 02. 2018

Abstract

Christian faith is a reality that represents in its complexity a central object of theological research. It determines a primary hermeneutic horizon of the theological thinking. It is an object and horizon that has its specific structure and inner dynamics, and these are in the focus of the fundamental theology. Assuming the existence of diverse models of the fundamental theology, the author analyses some of the best known and most valuable fundamental-theological approaches to the study of the faith. Concurrently, he desires to highlight the fact, that despite their differences, the single approaches contain some common points. These are given by the topic related to the Christian faith and its rational ‘intelligibility’, by the question of interpretation of the faith in the anthropological key, by the necessity to study the complexity the faith in the light of Christology. The author does not forget to point out the fact that the fundamental theology is challenged today to grasp these characteristic points in a way that would permit to enter the creative evangelising confrontation with the postmodern (and post-Christian) world and to the constructive dialogue with other religions.

klíčová slova: Fundamental Theology; Faith and Reason; Faith and Transcendental Anthropology; Faith and Christology; Fides Iesu; Analysis Fidei; Faith and Inter-Religious Dialogue

Creative Commons License
Víra jako téma a horizont myšlení: Některé přístupy fundamentální teologie ke studiu komplexnosti křesťanské víry is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení