AUC THEOLOGICA
AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 13 No 2 (2023), 81–98

Antonín Cyril Stojan (1851–1923) and the Union Congresses of Velehrad: New Documents from the Vatican Archives for a Better Understanding of His Legacy

Maria Chiara Dommarco

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2023.27
zveřejněno: 23. 02. 2024

Abstract

On the occasion of the first centenary of the death of Antonin Cyril Stojan, Archbishop of Olomouc from 1921 to 1923, the article provides an original interpretation of some relevant aspects of his spiritual legacy. In analysing a number of documents kept in the Vatican Apostolic Archives (Archivio Apostolico Vaticano) and in the Archive of the Congregation for Oriental Churches (Archivio della Congregazione per le Chiese Orientali), the author outlines the peculiarity of Stojan’s contribution to the quest for unity among Christians. The organization of the seven Union Congresses of Velehrad, held from 1907 up to 1936, based on Stojan’s intuition, took place in a very difficult political and social context, including the First World War. Stojan showed how hope for a future good is not only linked to the present external conditions: it can be concretely cultivated in the forms granted by the age in which one lives. For this reason, even after his death, during the pontificate of Pius XI, the cycles of Congresses and moments of prayer and study of the Eastern Churches of the Byzantine liturgical tradition that Stojan had begun, continued. Regarding this original way of approaching interconfessional relations, some significant documents kept in the aforementioned Archives can shed light on two relevant dimensions of these cycles of Congresses, which remain faithful to the Catholic Church and rejecting proselytism as a means of spreading Catholicism.

klíčová slova: Antonin Cyril Stojan; Union Congresses of Velehrad; Orthodox-Catholic Relations; Vatican Archives; conception of Cyril and Methodius; Czechoslovakia; Holy See

Creative Commons License
Antonín Cyril Stojan (1851–1923) and the Union Congresses of Velehrad: New Documents from the Vatican Archives for a Better Understanding of His Legacy is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení