AUC THEOLOGICA
AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 13 No 2 (2023), 67–79

Discovering the Longing for God as a Fruit of Spiritual Motherhood

Hana Benešová

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2023.26
zveřejněno: 23. 02. 2024

Abstract

The objective of this article is to explore the concept of spiritual motherhood from the perspective of helping the other to discover the desire for God within their life story. I will work with the hypothesis that the desire for God can be revealed through awareness and reflection on profane desires. To support this hypothesis, the article outlines a perceptual journey that enables the other to gain a deeper understanding of their desires by learning to perceive the objects of their longing as they are, using a phenomenological method. The goal of this journey is to place desires in their proper place within the order of love, known as Ordo Amoris and to discover their identity as a child of God.

klíčová slova: Desire; Ordo Amoris; Motherhood; the Common priesthood of the faithful; Attachment; Detachment; Restlessness; Favourable moment; The other; Care

Creative Commons License
Discovering the Longing for God as a Fruit of Spiritual Motherhood is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení