AUC THEOLOGICA
AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 13 No 2 (2023), 99–115

Establishment of Diplomatic Relations Between Czechoslovakia and the Holy See After the Creation of Czechoslovakia in the Fall of 1918

Marek Šmíd

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2024.1
zveřejněno: 23. 02. 2024

Abstract

The present study deals with the establishment and development of diplomatic relations between Czechoslovakia and the Holy See immediately after the creation of Czechoslovakia in the fall of 1918 which underwent a dramatic and turbulent change. The most acute questions to discuss included the filling of Czech and Slovak bishopric thrones, the Church administration in Slovakia and the matters of Church education while the filling of the bishopric thrones in the Czech lands and Slovakia proved to be of crucial importance for the proper functioning of the Church administration in Czechoslovakia. The study is based on source material, mainly of diplomatic nature, from the Archive of the Czech Ministry of Foreign Affairs in Prague and the Vatican archives, the study reconstructs the character, form and transformation of diplomatic relations between the young Republic and the headquarters of the Catholic Church in Rome at the turn of the 1910s and 1920s. Extensive archival funds have been confronted with numerous literature sources, including contemporary history texts.

klíčová slova: Czechoslovakia; Holy See; Diplomatic relations; Catholic Church; Church history

Creative Commons License
Establishment of Diplomatic Relations Between Czechoslovakia and the Holy See After the Creation of Czechoslovakia in the Fall of 1918 is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení