AUC THEOLOGICA
AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 13 No 2 (2023), 21–28

Hope and Truth-telling: A Response to Aristotle Papanikolaou

Gregory A. Ryan

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2023.23
zveřejněno: 23. 02. 2024

Abstract

This article is a revised version of the paper given at the Anthropology of Hope conference in Prague, May 2023, in response to Professor Aristotle Papanikolaou’s presentation on ‘Hope and Truth-telling’. The first part responds briefly to the affective nature of truth-telling which was presented, and queries the use of martyrial language. The second part looks at three sites on hope and truth-telling in the contemporary Catholic Church: (i) responding to the abuse crisis; (ii) ecumenical relationships, through the lens of ‘Receptive Ecumenism’; and, (iii) communal discernment, taking note of the current movement of synodality. A proposal is made to consider structures of (or structural) virtue as well as structural (or structures of) sin.

klíčová slova: Hope; Truth; Virtue; Synodality; Receptive Ecumenism; Catholic Church

Creative Commons License
Hope and Truth-telling: A Response to Aristotle Papanikolaou is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení