AUC THEOLOGICA
AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 13 No 2 (2023), 11–19

Truth-Telling and Hope

Aristotle Papanikolaou

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2023.22
zveřejněno: 23. 02. 2024

Abstract

Why else would one speak the truth if not out of and for hope? This hope is, indeed, a passion ‘for the possible’ and in Christian anthropology, this possible has something to do with eschatological flourishing that has already been inaugurated and which is never simply a private affair but has public effects and implications. We are created for communion with God – this is our hope; but there can be no communion with God – either individually or politically – when there is no truth-telling.

klíčová slova: Truth-telling; Confession; Theosis; Deification; Communion; Hope; Martyrdom; Politics

Creative Commons License
Truth-Telling and Hope is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení