AUC THEOLOGICA
AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 13 No 2 (2023), 29–45

Beyond Truth-Telling: Embodying and Dwelling in Truth and Hope

Pavol Bargár

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2023.24
zveřejněno: 23. 02. 2024

Abstract

This paper seeks to argue that truth is not something that relates to telling/speaking only. Its main aim is to show that in their quest for communion with God, other human beings – and one should add – the entire creation, humans need to go beyond truth-telling toward the ways of embodying and dwelling in truth and hope. To introduce its argument, the paper proceeds in the following steps. First, it expounds a Christian perspective on truth, employing notions such as sacrament, desire, and relationality. Through the image of communion with God, a link between truth-telling and hope is outlined. Second, it tries to show that truth-telling is not only an affective but also an existential category. As such, it involves the whole of human being. Therefore, it makes sense to turn to the concept of body and embodiment when reflecting on the human pursuits of truth. The paper then, third, examines various constellations of this central claim by exploring a specific case from popular culture, namely, ‘Crocodile’, an episode from the Netflix series, Black Mirror. In particular, a proposal is made for the significance of embodying and dwelling in truth for Christian theology and practice. Finally, in the last step, this embodying and dwelling is given more concrete contours with respect to hope by probing into the images of home and feast.

klíčová slova: Truth; Truth-Telling; Confession; Embodiment, Hope; Feast; Black Mirror (Netflix series); Theological Anthropology

Creative Commons License
Beyond Truth-Telling: Embodying and Dwelling in Truth and Hope is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení