AUC THEOLOGICA
AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 13 No 1 (2023), 109–133

Towards a Theology of Holiness in the Laity: Newman, Escrivá and Wojtyła

Juan R. Vélez

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2023.18
zveřejněno: 20. 11. 2023

Abstract

John Henry Newman, Josemaría Escrivá, and Karol Wojtyła are three modern saints who insisted on the general or universal call to holiness in everyday life, which until recent centuries focused on religious vows, degrees of prayer or mystical experiences. All three taught that this call is rooted in the sacrament of baptism with its subsequent growth by means of prayer, sacramental life, and the exercise of the virtues. They conceived of Christian holiness in terms of the imitation of Christ through the action of the Holy Spirit. For them, each Christian participates in the threefold office of Christ, Priest, Prophet, and King. Their teaching on divine filiation, sanctification of work and secular realities is a notable contribution towards a theology of holiness which calls for further elaboration.

klíčová slova: Newman; Escrivá; John Paul II; Holiness; Laity; Threefold office of Christ; Holy Spirit; Divine filiation; Identification with Christ; Sanctification of work

Creative Commons License
Towards a Theology of Holiness in the Laity: Newman, Escrivá and Wojtyła is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení