AUC THEOLOGICA
AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 13 No 1 (2023), 91–108

Il volto mariano della Chiesa e il volto ecclesiale di Maria nel pensiero di Joseph Ratzinger-Benedetto XVI

[The Marian Face of the Church and the Ecclesial Face of Mary in the Thought of Joseph Ratzinger-Benedict XVI]

Petr Havlík

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2023.17
zveřejněno: 20. 11. 2023

Abstract

Our article seeks to highlight the connection between the Mother of the Lord and the theme of the Church in Ratzinger’s thought. It also reflects the Bavarian theologian’s approach to Mariology in the context of the development of theology in the second half of the 20th century, especially with regard to the importance of the Second Vatican Council and its ecclesiology. The main topics of interest include the biblical basis of our author’s ecclesiological Mariology, the relationship between the doctrine of the Church, Marian theology, and Christology, the mystery of the Covenant and the nuptial analogy as a correction of so-called christomonism and the feminine dimension of the Church, of which Mary is the image and personal concretisation.

klíčová slova: Mary; Church; ecclesiology; Mariology; woman; christomonism; female dimension of the Church

Creative Commons License
Il volto mariano della Chiesa e il volto ecclesiale di Maria nel pensiero di Joseph Ratzinger-Benedetto XVI is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení