AUC THEOLOGICA
AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 13 No 1 (2023), 135–158

Le sophisme de la beauté chez Grégoire de Nysse

[The Deceptiveness of Beauty in Gregory of Nyssa]

Lenka Fílová

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2023.19
zveřejněno: 20. 11. 2023

Abstract

In my article, I will discuss Gregory’s view of beauty from a theological-anthropological perspective, focusing on why beauty is deceptive and where the limits and boundaries lie between beauty as a theological category and beauty that becomes an idol and does not lead to God. The key question will be how beauty, whose source is God – the essential beauty – can be deceptive. I want to emphasise that although Gregory sometimes speaks about the deceptiveness of beauty, the ambiguity lies not in the beauty itself but in the ability or inability of the human being to discern the beautiful. Here I draw on the foundation of Gregory’s anthropology, namely the creation of human beings in the image and likeness of God. I will further analyse Gregory’s concept of the knowledge of beauty and its relationship to desire and passion in Gregory. I will conclude by reflecting on the moment when beauty becomes an idol that leads people away from the path of knowledge of the truly beautiful.

klíčová slova: Beauty; Image of God; Beauty of person; Deceptiveness of beauty; Idol

Creative Commons License
Le sophisme de la beauté chez Grégoire de Nysse is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení